ebu hasanı şazelı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ebu hasanı şazelı kelimesinin manası:

 1. (Bak: şazeli) (Osmanlıca'da yazılışı: ebu hasan-ı şazelî)

ebu hasanı şazelı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • hasanı basri: (Hi: 21-110) En ileri Tabiinden olup hadis ve fıkıhta büyük alimlerdendir. Basra’da medfundur. Mezheb sahibi bir müçtehiddir. Sahabe-i Kiram’dan 130 zat ile görüşmüş, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei, İbn-i Mace kendisinden hadis nakletmişlerdir. (Osmanlıca’da yazılışı: hasan-ı basri) Devamını Oku

 • anlaşmasız azel: Azel piyasalarında, firmaların aralarında fiyat veya miktar konusunda işbirliği yapamadıkları durum. Devamını Oku

 • azel: Siyasal ekonomide az sayıda anamalcının ekonomik yaşama egemen olduğu, henüz tamamlanmamış tekel düzeni. azel ismi tdk’ nın terimler sözlüğünden öğrendiğimiz kadarı ile “siyasal ekonomide az sayıda anamalcının Devamını Oku

 • anlaşmalı azel: Azel piyasalarında, firmaların aralarındaki fiyat veya miktar rekabetini önlemek için, açık veya örtük bir biçimde anlaşmaları durumu. krş. tröst, kartel Devamını Oku

 • anlaşmalı azel: Azel piyasalarında, firmaların aralarındaki fiyat veya miktar rekabetini önlemek için, açık veya örtük bir biçimde anlaşmaları durumu. krş. tröst, kartel Devamını Oku

 • lafzı has: Bir manaya münferiden başlı başına vaz’ olunan lafızdır. Hasan, Hüseyin, insan, erkek, kadın lafızları gibi. (Osmanlıca’da yazılışı: lafz-ı has) Devamını Oku

 • ali aba: (Bak: Al) (Osmanlıca’da yazılışı: âl-i aba) Hz. Peygamberin (A.S.M.) kendisi ile beraber, kızı Hz. Fatıma Validemiz, damadı Hz. Ali ve torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den (R.A.) müteşekkil hey’et. Devamını Oku

 • ebrar: 1. hayır sahipleri. 2. iyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. şeş ebrar: altı hayır sahibi, hz. ebu bekir, hz. ömer, hz. osman, hz. ali, hz. hasan, hz. hüseyin. (Berr. Devamını Oku

 • ebu cafer: Sinek. (Osmanlıca’da yazılışı: ebu ca’fer) Devamını Oku

 • süneni ebu davud: (Bak: Kütüb-ü sitte-i hadisiyye) (Osmanlıca’da yazılışı: sünen-i ebu dâvud) Devamını Oku

 • abaza: Bu halka mensup olan kimse. Kuzeybatı Kafkasya’da yaşayan bir halk. Devamını Oku

 • ebu tayyib elmütenebbi: (Hi: 915 – 965) Kufe’de doğdu. Bağdat’ta öldü. Büyük şairlerden olup, divanı vardır. (Osmanlıca’da yazılışı: ebu tayyib el-mütenebbi) Devamını Oku

 • ulemai batın: Şeriatın, zahir ve hükümlerinden daha çok, mana ve esrarını bilen alimler.(Ulema-i zahir ve batının Tabiin zamanında en büyük reisi ve İmam-ı Ali’nin mühim ve sadık bir şakirdi olan Hasan-ı Basri… M.) (Osmanlıca’da yazılışı: ulema-i bâtın) Devamını Oku

 • ebu cade: Kurt, zi’b.EBU CAFER $ Bin Abdullah Bin Cafer bin Ebi Talib (R.A.) : Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam’dan 25 Hadis rivayet etmiştir. Kureyş’in Haşimi kolundandır. 80 senesinde 80 yaşında iken vefat etti. (R.A.) (Osmanlıca’da yazılışı: ebu ca’de) Devamını Oku

 • oligopol: Bk. azel Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar