ebu sabir sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ebu sabir kelimesinin manası:

 1. Tuz, milh.

ebu sabir ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sabirı: Bir çeşit ince giyim eşyası. (Osmanlıca’da yazılışı: sabirî) Devamını Oku

 • sabirın: Sabredenler. (Bak: Sabr) (Osmanlıca’da yazılışı: sabirîn (sâbirûn)) Devamını Oku

 • fukarayı sabirın: Sabreden ve avuç açmayan fakirler. (Osmanlıca’da yazılışı: fukara-yı sâbirîn) Devamını Oku

 • ebu: baba, ata. (bkz. ebi, peder) Peder, baba, ata, eb. Devamını Oku

 • ebu cabir: Ekmek. Devamını Oku

 • ebu cade: Kurt, zi’b.EBU CAFER $ Bin Abdullah Bin Cafer bin Ebi Talib (R.A.) : Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam’dan 25 Hadis rivayet etmiştir. Kureyş’in Haşimi kolundandır. 80 senesinde 80 yaşında iken vefat etti. (R.A.) (Osmanlıca’da yazılışı: ebu ca’de) Devamını Oku

 • ebu cafer: Sinek. (Osmanlıca’da yazılışı: ebu ca’fer) Devamını Oku

 • ebu cehil: (ebu’l-hakem amr b. hişam b. el-muğire) islam’ın doğuşunda müslümanların en büyük düşmanlarından. mekkeli müşrik. müslümanlara en büyük işkeneler onun tarafından yapıldı. cehalet ve bilgisizliğin babası anlamında ebu cehil denildi. hakkında ayetler indi. bedir savaşında islam mücahidi ibn mes’ud tarafından öldürüldü Devamını Oku

 • ebu cehl: “Cehalet babası” demek olan bu kelime, Hazret-i Resul-i Ekrem (A.S.M.) zamanında, mu’cizeleri ve çok delilleri ve Peygamber Aleyhissalatü Vesselam’ı gördüğü halde iman etmeyen din düşmanı puta tapan gururlu bir müşrikin lakabıdır. Bedir Gazasında öldürüldü. Devamını Oku

 • ebu cemil: Tere otu. Devamını Oku

 • ebu davud: süleyman b. el-eşas es-sicistani. kütüb-i sitte’den birisi olan sünen-i ebu davud’un müellifi. büyük hadis bilgini. 500.000 hadis arasından seçtiği 4800 hadisten oluşan sünen’i, ahlak, tarih ve fıkıhla ilgili meseleleri içerir Devamını Oku

 • ebu eyyub: Deve, cemel. Devamını Oku

 • hakim ebu abdullah: Muhammed bin Abdullah ibn-i Beyyi’ (Hi: 321-405) Samaniye Devleti Nişabur Kadılığında bulunmuş büyük muhaddislerden, Şafii fakihlerinden, asrının en büyük din alimi diye bilinen bir zattır. Bir çok eser te’lif etmiştir. Başlıcaları: El Müstedrek Ale-s Sahihayn, Kitab-ül İlel, El-İklil, El-Emali, Teracüm-üş Şüyuh, El Medhal ila İlm-is Sahih, Fazail-ül İmam-üş Şafii, Tarih-i Ulema-i Nişabur, Marifet-ül Hadis ünvanlarındadır. Devamını Oku

 • ebu ali sina: (ibn sina). ali sina’nın babası anlamında. ünlü türk bilgini. Devamını Oku

 • ebu süfyan: (Mi: 597 – 653) Kureyş kabilesinin bir kolu olan Beni Ümeyyenin Reisi ve Hz. Muaviyenin (R.A.) babası. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar