ECBO virüsler sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ECBO virüsler kelimesinin manası:

 1. Picornaviridae ailesinde enterovirüs cinsinde yer alan ve sığırlarda özellikle dışkıdan izole edilen virüsler.

ECBO virüsler ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kuduz benzeri virüsler: Rhabdoviridae ailesinde, lizzavirüs cinsinde bulunan ve kuduz virüsü benzeri morfolojiye sahip olan virüsler. Devamını Oku

 • Adenovirüslerle ilişkili virüsler: Parvoviridae ailesinin dependovirüs cinsinde bulunan ve çoğalmaları için Adenovirüslerin yardımına gereksinim duyan virüsler. Devamını Oku

 • çok yüzeyli virüsler: Kapsitleri düzenli 12 köşeli, 20 üçgen düzlemli, ikozahedral şeklinde, bakterilerde, çoğu bitki ve hayvanlarda görülen virüsler; adenovirüs, poliovirüs gibi. Polihedral virüsler. Devamını Oku

 • virüsler: Bir protein kılıf ve nükleik asit olarak tek ya da çift iplikli, düz ya da halkasal DNA ya da RNA’dan oluşan, influenza virüsü gibi bazıvirüslerde nükleik asidi birkaç parçadan oluşabilen, bazılarında protein kılıfın dışında zardan oluşan düz ya da üzerinde çıkıntılar bulunan bir kılıfları olan, hastalık yapıcı, bakterilerden daha küçük, yaşamak için bir başka hücrenin Devamını Oku

 • koksakivirüs: Picornaviridae ailesinin, enterovirüs cinsinde yer alan RNA virüs. Devamını Oku

 • keçipoksvirüsler: Poxviridae ailesinin Kordopoksvirüsler alt ailesinde yer alan ve bünyesinde koyun, keçi çiçek ve sığırların kabarcıklı deri hastalığı virüslerini de bulunduran virüs cinsi, kapripoksvirüsler. Devamını Oku

 • kılıflı virüsler: Bazı virüslerde kapsidi çevreleyen, konukçu hücrenin plâzma zarından virüs aynurken üzerini saran ya da virüs nükleik asitlerince şifrelenerek konukçunun maddelerinden sentezlenen, bazen üzerlerinde glukoprotein komplekslerinin oluşturduğu çivi gibi çıkıntılarla kaplı olan bir kılıf yapısı bulunan virüslere verilen ad. Kılıflı sarmal nükleik asit içeren virüsler (Influenza virüsü) ve kılıflı ikozahedral virüsler (Simplex virüsü) gibi. Devamını Oku

 • defektif virüsler: Hücreleri bulaştıran fakat gerekli komponentleri olmadığı için o hücreler içinde çoğalamayan virüsler. Devamını Oku

 • eritici virüsler: Konak hücreye girer girmez çoğalmaya başlayan ve üremesi konak hücrenin erimesine sebep olan virüsler. Devamını Oku

 • aftovirüsler: Bünyesinde şap hastalığı virüsünü de bulunduran Picornaviridae ailesinde bir virüs cinsi. Devamını Oku

 • şap hastalığı: Sığırlarda, ağız ve tırnaklar arasında kabarcıklar görünmesi ve yüksek ateşle beliren, genellikle arıza bırakan bulaşıcı hastalık. Picornaviridae ailesinde, aftovirüs cinsinde yer alan virüsün çift tırnaklı hayvanlarda neden olduğu, süt veriminde Devamını Oku

 • Kongo virüs: Bunyaviridae ailesinde, nayrovirüs cinsinde bulunan ve Kırım kanamalı ateşin etkeni olan virüs, Kırım-Kongo virüs. Devamını Oku

 • kedilerin immün yetmezlik virüsü: Retroviridae ailesinde lentivirüs cinsinde bulunan ve kedigillerde AİDS benzeri hastalığa neden olan bir virüs. Devamını Oku

 • Akabane virüs hastalığı: Bunyaviridae ailesinde, Bünyavirüs cinsinde yer alan ve sokucu sineklerle taşınan bir virüsün inek, keçi ve koyunlarda gebelik döneminde enfeksiyonlara neden olarak yavru atmaya veya nöral tüpün kapanmasının engellenmesi sonucu artrogripozis veya hidranensefaliyle belirgin yapılış bozukluklarına neden olan viral bir hastalık, Akabane hastalığı, doğuştan artrogripozis-hidranensefali sendromu, sığırların enzootik artrogripozisi. Devamını Oku

 • Lagos yarasa virüs: Afrika’Da bulunan yarasalarda izole edilen kuduz virüsü benzeri virüs. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar