ecsam sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ecsam kelimesinin manası:

 1. (Cisim. C.) Cisimler.

ecsam ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ecsamı ulviye: Ulvi cisimler. (Osmanlıca’da yazılışı: ecsam-ı ulviye) Devamını Oku

 • ecsamı namiye: Büyüyüp yetişen cisimler. Nebat gibi büyüyenler. (Osmanlıca’da yazılışı: ecsam-ı nâmiye) Devamını Oku

 • mücessemat: (Mücesseme. C.) (Cisim. den) Katı nesneler, cisimler. Devamını Oku

 • iktiranı kıyas: Man: Neticenin aynı veya nakizı, mukaddemelerinin birisinde bilfiil zikredilmeyen kıyastır. Mesela: “Her cisim muhdestir”. Ve nakizı olan: “Bazı cisimler muhdes değildir” kaziyeleri, ne birinci ve ne de ikinci mukaddemede hey’et-i mecmuası ile zikredilmiş olmadığından iktiranidir. (Osmanlıca’da yazılışı: iktiranî kıyas) Devamını Oku

 • ırakgörürün ışık gücü: Irakgörürün cisimlerden gelen ışığı toplama derecesi. Açıklığı D, odak uzaklığı f olan bir ırakgörürün, Ay, bulutsu küme gibi alan gösteren cisimler için ışık gücü D/f, nokta biçimli cisimler (örn. yıldızlar) için D ile orantılıdır. Bu yüzden sözü edilen güç ya D/f, ya da D ile ölçülür. Devamını Oku

 • prizma: Işınları saptıran ve ayrıştıran, saydam maddeden yapılmış üçgen cisim. Alt ve üst tabanları birbirine paralel ve eşit iki çokgenden, yanal yüzeyleri de eşit ve paralel doğrulardan oluşan çok düzlemli cisim, Devamını Oku

 • tedirginci: Bir cisim çevresinde dolanan ikinci cismin yörünge devimine bozucu etki yapan üçüncü bir cisim. Devamını Oku

 • ışık kaynağı: Işık salan cisim ya da yer (Güneş, yıldızlar, bulutsular vb.) Aydınlatmada kullanılan araç, aydınlatma aracı. Devamını Oku

 • kara cisim: Akkorluğa dek ısıtılınca sürekli bir görünür ışık izgesi veren kuramsal cisim. anlamdaş kara nesne. Doğrultuları ve dalga boyları ne olursa olsun, üzerine düşen bütün ışınımları yutan, böylece, belirli bir sıcaklıkta Devamını Oku

 • erimek: Katı cisim sıvı içine karışarak sıvı durumuna geçmek. Katı cisim ısı etkisiyle sıvı duruma gelmek Örnek: Yüzündeki karlar eriyince beyaz, yuvarlak bir yüz meydana çıkmıştı. S. F. Abasıyanık Dokumalar aşınıp incelerek dağılmak. Devamını Oku

 • callous body: Nasırlı cisimler Devamını Oku

 • solid state physics: Katı cisimler fiziği Devamını Oku

 • mücessem: Cisim durumunda olan. Soyut kavramlar için somut bir varlıkta tam olarak belirmiş olan. Devamını Oku

 • bacteriophage: Bakterileri yok eden küçücük cisimler Devamını Oku

 • korpora: Korpusun çoğulu, cisimler, vücutlar. Korpusun çoğulu, cisimler, vücutlar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar