edge intensity sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte edge intensity kelimesinin manası:

 1. Ayrıt yeğinliği

edge intensity ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dalgalılık: (değişken akımla beslenen bir kaynağın ışık yeğinliğindeki)Işık yeğinliğinin en küçük ve en büyük değerleri arasındaki farkın, en büyük değere oranı ile ölçülen, ışık yeğinliğinin devirsel çalkantısının (dalgalanmasının) genliği, bkz. düzensiz çalkantı, ışık titremesi. Devamını Oku

 • talbot yasası: Eğer ağtabakanın bir noktası, yeğinliğinin devirsel değişme frekansı, görüntü erime frekansından daha yüksek bir ışıkla uyarılıyorsa, doğan duyulanma, yeğinliği, bir devir süresi içinde yayımlanan değişken ışığın ortalama yeğinliğine eşit yeğinlikte sürekli bir ışığınki ile özdeştir, bkz. görüntü erime frekansı. Devamını Oku

 • celestial: Göğe ait, semavi Kutsal, ilâhi Devamını Oku

 • kandela cd: Si birimlerinde ışık yeğinliği birimi (Yüzölçümü 1 / 600.000 m2 olan bir kara cismin, 101. 325 Nm-2 basınçta platinin ergime noktasında yatay doğrultudaki ışık yeğinliğine eşittir). Devamını Oku

 • optik derinlik: Bir madde katmanı içinden geçen ışığın sönükleşme oranını belirten değer; biryapımiı bir ortam için katmanın geometrik kalınlığı ile soğurma katsayısı çarpımı ; katmana giren ışık yeğinliği Io, çıkan ışık yeğinliği I ise, I = Io e-d eşitliğindeki d değeri. Devamını Oku

 • kadir sınıfıkadir.m: Yıldızların parlaklık sırasını belirten ölçek. İlk tanımını Hipparchus yapmıştır. Buna göre, çıplak gözle görülen yıldızlar birinci kadirden (m = 1), en sönükleri de altıncı kadirden (m = 6) kabul edilmiş, aradakiler de azalan parlaklığa göre sınıflandırılmıştır. Işınım yeğinliği ölçüsüne dayanan parlaklık tanımı da aynı adı taşır, aynı sırada gider; fakat ışıköiçümü kanunlarına göre ölçülür ve Devamını Oku

 • yansıtırlık: Bir yüzeyden yansıyan ışınını yeğinliğinin gelen toplam yeğinliğe oranı. Bir yüzeyden yansıyan ışınını yeğinliğinin gelen toplam yeğinliğe oranı. Devamını Oku

 • mıknatıssal alınganlık: Bir özdekte oluşan mıknatıslanma yeğinliğinin, ona etkiyen mıknatıssal alan yeğinliğine oranı. anlamdaş mıknatıslanırlık. Bir özdekte oluşan mıknatıslanma yeğinliğinin, ona etkiyen mıknatıssal alan yeğinliğine oranı. anlamdaş mıknatıslanırlık. Devamını Oku

 • alınganlık: Alıngan olma durumu Örnek: Daveti kabul edilmemiş bir devlet reisinin alınganlığı seziliyordu. Y. K. Karaosmanoğlu Kişinin, benliğine güveninin eksikliği yüzünden, kendisine yöneltilen eleştirilere aşırı tepki gösterme durumu. Bir özdeğin mıknatıslanma yeğinliğinin mıknatıslama kuvvetine Devamını Oku

 • parlaklık: Parlak olma durumu, revnak Örnek: Saçlar, vücut öldükten sonra da bir zaman canlı bir parlaklıkla dalga dalga büyümekte devam ederler. R. N. Güntekin İlgi ve dikkat çekici olma durumu. Bir ışık kaynağının verdiği Devamını Oku

 • lümen: Işık şiddeti 1 mum olan, eşit dağıtımlı bir nokta kaynağının 1 steradyan içine yayımladığı ışık akısı. Uluslararası 1 mum yeğinliğinde bir ışık kaynağının, birim katı açı (uzay açısı) içinden saldığı Devamını Oku

 • akımölçer: Bir elektrik akımının şiddetini ölçmeye yarayan araç, amperölçer. Bir elektrik akımının yeğinliğini ölçmeye yarayan aygıt. anlamdaş. amperölçer. Devamını Oku

 • küçükakımölçer: Küçük akım yeğinliğini ölçen aygıt. Devamını Oku

 • strength of the current: Akım yeğinliği Devamını Oku

 • loudness of sound: Ses yeğinliği Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar