edta sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte edta kelimesinin manası:

 1. Bk. etilendiamin tetra asetik asit
 2. Birçok katyon ile sağlam kompleksler veren, analitik ve tıbbi amaçlarla kullanılan, (HOOC-CH2)2N-CH2CH2N(CH2COOH)2 formülüne sahip etilendiamintetraasetik asit veya bu asidin sodyum tuzları için kullanılan kısa ad.
 3. Etilendiamin tetra asetik asit.

edta ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • disodyum EDTA: Formülü C10H14N2Na2O8.2H2O olan, gıda koruyucusu ve kompleksleştirici olarak kullanılan, suda çözünen, beyaz kristal yapıda, etilen diamin tetra asetik asidin disodyum tuzu. Genellikle metallerle olan zehirlenmelerde şelat oluşturmak amacıyla kullanılan madde. Devamını Oku

 • etilendiamintetraasetik asit, EDTA: Pek çok katyon ile şelatlar oluşturan, böylece kompleks oluşum titrasyonlarında en çok kullanılan bir reaktif. Devamını Oku

 • kalsiyum disodyum EDTA: Ağır metallerle olan akut zehirlenme olgularında şelat oluşturarak zehrin emilimini engelleyip vücuttan uzaklaştırma amacıyla kullanılan bir antidot. Devamını Oku

 • etilendiamin tetra asetik asit edta: Genellikle dekalsifikasyon ve kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan, metalik iyonları, özellikle kalsiyum iyonlarını yakalayan bir madde. Devamını Oku

 • fumarik asit: Poliester üretiminde kullanılan, HOOC=CH-COOH (trans) formülüne sahip, renksiz katı dikarboksilik asit. Maleik asidin (cis-) izomeridir. Metabolizma sırasında vücutta oluşan, rasyonlara uygun miktarda katıldığında yemin enerji değerini artıran zararsız, meyve tadında, Devamını Oku

 • ethylenediamine tetra acetic acid: Etilendiamin tetra asetik asit Devamını Oku

 • sirke asidi: Bk. etanoik asit (II) Basit yapılı, CH3-COOH formülüyle gösterilen bir organik asit, etanoik asit, asetik asit. İşkembe içeriğinde ve silajda da bulunur. Devamını Oku

 • aspirin: Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan beyaz renkli hap. Bk. asetilsalisilik asit Devamını Oku

 • karboksimetil selüloz: Sodyumkloro etanol ile alkali selülozun reaksiyonu sonucu selülozun bazı hidroksil gruplarının -OCH2COOH ile yerdeğiştidiği selüloz eteri. Diğer metal tuzları suda çözünmediği halde sodyum ve potasyum tuzları suda çözünür. Sodyum tuzları gıdasal ürünlere koyulaştırıcı (E466) olarak, kolloit koruyucusu ve sentetik deterjanlara katkı maddesi olarak eklenir. Devamını Oku

 • asetat: Asetik asidin tuzu veya esteri, saydam. Asetik asidin (sirke asidi) tuzu. (Yanmaz film tabanını oluşturanasetat, film yapımında kullanılan selülozasetatın ham özdeğidir). Devamını Oku

 • kaprik asit: On karbon atomlu doymuş yağ asidi. Formülü CH3(CH2)8COOH olan, zeytin yağı ve hayvansal yağlarda bulunan , n-dekanoik asit, dekatoik asit, n-dekoik asit, desiklik asit, oktil asetik asit de denilen bir Devamını Oku

 • stearat: Formülü C17H35COOM olan, M, C17H35COONa, sodyum stearatda olduğu gibi bir katyon ise stearik asit tuzuna veya (M, C17H35COOCH3, metil stearatda olduğu gibi bir radikal ise stearik asit esterine verilen ad. Sodyum ve potasyum stearatlar sabunun yapısında bulunur. Devamını Oku

 • fosfat: Yapay gübre ve bazı ilaçların yapımında kullanılan fosforik asidin tuzu veya esteri. Bir anyon içerisinde fosforun merkez atom alduğunu gösterir. PO4-3 radikali taşıyan orto fosforik asitin tuzu. M3PO4 (orto)fosfat, normal Devamını Oku

 • kaproik asit: Formülü CH3(CH2)4COOH olan, ilaçların ve kokuların santezinde kullanılan, zeytin yağı ve hayvansal yağlarda bulunan , butil asetik asit, heksanoik asit, n-heksanoik asit, n-heksilik asit, pentil formik asit de denilen , renksiz, sıvı bir yağ asidi. Devamını Oku

 • sülfatlar: İnorganik tuzları MHSO4 veya M2SO4 şeklinde bulunan ve organik esterleri primer alkollerin sülfatlanmasından elde edilen esterler olup uzun zincirli alkil sülfatların sodyum tuzlarının anyonik deterjan olarak kullanıldığı SO42- iyonu içeren sülfürik asit tuzları veya esterleri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar