edyanı semaviye sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte edyanı semaviye kelimesinin manası:

 1. Allah tarafından gönderilmiş hak dinler. (Osmanlıca'da yazılışı: edyan-ı semaviye)

edyanı semaviye ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • edyanı batıla: Batıl dinler. Bozuk, hükmü hakikatten ayrılmış olan dinler. (Osmanlıca’da yazılışı: edyan-ı bâtıla) Devamını Oku

 • afatı semaviye: Semavi afetler. Allah tarafından insanları ikaz ve ceza için verilen bela ve musibetler. (Osmanlıca’da yazılışı: afat-ı semaviye) Devamını Oku

 • afatı semaviye: Semavi afetler. Allah tarafından insanları ikaz ve ceza için verilen bela ve musibetler. (Osmanlıca’da yazılışı: afat-ı semaviye) Devamını Oku

 • edyanı mefsuha: Hükmü kaldırılmış eski dinler. Hıristiyanlık, Yahudilik gibi. (Bak: Mensuh.) (Osmanlıca’da yazılışı: edyan-ı mefsuha) Devamını Oku

 • ecramı semaviye: Gök cisimleri, yıldızlar. (Osmanlıca’da yazılışı: ecram-ı semaviye) Devamını Oku

 • avarızı semaviye: Delilik, küçüklük, bunaklık, ölüm gibi kesbi ve ihtiyari olmaksızın insana arız olan şeyler. (Osmanlıca’da yazılışı: avarız-ı semaviye) Devamını Oku

 • edyan: (Din. C.) Dinler. Devamını Oku

 • islam: Müslümanlık. İslamiyet. Muhammet Peygamberin ümmetinden Devamını Oku

 • biseti nebeviye: Allah tarafından Peygamberin gönderilmesi. (Osmanlıca’da yazılışı: bi’set-i nebeviye) Devamını Oku

 • hükmi kaza: Allah tarafından evvelce verilmiş olan hüküm. (Osmanlıca’da yazılışı: hükm-i kaza) Devamını Oku

 • sevab: Hayır. Hayırlı iş. Allah (C.C.) tarafından mükafatlandırılacak doğruluk ve iyilik karşılığı. Allah’ın (C.C.) rızasını kazanmağa mahsus iyi amel. Devamını Oku

 • mebus: Milletvekili Örnek: Söz istemişken unutulan bir mebus tekrar söz istedi. M. Ş. Esendal Gönderilmiş, yollanmış. 2. Peygamber olarak gönderilmiş kimse. 3. Milletvekili. 4. Öldükten sonra diriltilmiş olan (kimse). Gönderilen. Ba’s edilen. (Osmanlıca’da yazılışı: Devamını Oku

 • ashabı eyke: (Ashab-ı Leyke) Şuayb’ın (A.S.) Allah tarafından kendilerine gönderildiği kavmin adı. Yerleri ağaçlı olduğundan bu isim verilmiştir. (Osmanlıca’da yazılışı: ashâb-ı eyke) Devamını Oku

 • cüzi irade: İradeden bir cüz. Allah tarafından insana verilen irade. (Bak: İrade) (Osmanlıca’da yazılışı: cüz-i irade) Devamını Oku

 • eliyazübillah: Allah’a sığınır, Allah’a iltica ederiz. Allah korusun, Allah saklasın (mealinde dua). (Osmanlıca’da yazılışı: el-iyazü-billah) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar