effective aktif sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte effective aktif kelimesinin manası:

 1. Etkin

effective aktif ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • aktif: Etkin, canlı, hareketli, çalışkan, faal. Etkili, etken. Devamını Oku

 • ters agonist: Modifiye iki durum modeline göre almacı etkin durumuna değil de etkin olmayan durumuna yüksek çekicilik gösteren agonist ilaçların ortama eklenmesiyle, etkin ve etkisiz durumlar arasındaki dengenin etkisizlik lehine geçmesi sonucu bir diğer ilacın spontan etkinliğini azaltan ilaç. Devamını Oku

 • edilgin: Hareketi ve etkisi olmayan, pasif Örnek: Hiç kavgaya dönüşmemiş, edilgin bir dargınlıktı bu. A. İlhan Etkileri alıcı durumunda olan, münfail, pasif, etkin karşıtı. Olayların gidişini etkilemek ve denetlemek için kişinin hiçbir çaba göstermemesi Devamını Oku

 • etkinleme etkin kesiti: (aktifleme etkin kesiti) Bir radyonüklidin belirli bir etkileşimle biçimlenebilmesi için gerekli olan etkin kesit. Devamını Oku

 • indüklenmiş uyum modeli: Bir enzimin etkin merkezinin, substratla karşılaştığı zaman özel yapısını aldığını ve bundan sonra subtratın etkin merkeze bağlandığını ileri süren teori. Devamını Oku

 • effective address: Etkin adres Devamını Oku

 • effective area: Etkin alan Devamını Oku

 • effective atomic radius: Öğecik etkin yarıçapı Devamını Oku

 • median effective dose: Ortanca etkin doz Devamını Oku

 • effective bandwidth: Etkin bant genişliği Devamını Oku

 • aktif nüfus: Bk. etkin nüfus Devamını Oku

 • effective series resistance: Etkin seri direnç Devamını Oku

 • wage effective war against: Etkin bir şekilde savaşmak Devamını Oku

 • median effective concentration: Ortanca etkin derişim Devamını Oku

 • aktif kömür: Etkin kömür. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar