eğitimli sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte eğitimli kelimesinin manası:

 1. Eğitim görmüş, eğitilmiş.

eğitimli ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • karşılaştırmalı eğitim: Eğitim sorunlarının daha geniş bir çerçeve içinde ele alınması ve kavranması amacıyle değişik ülkelere ilişkin eğitim kuram ve uygulamalarını inceleyen eğitim dalı. Devamını Oku

 • education: Eğitim, eğitim ve öğretim, tedris, tahsil, maarif, yetiştirme, eğitme İlim, irfan Devamını Oku

 • özel eğitim: Genel eğitim önlemleri ve olağan öğretim programları ile eğitilemeyen kimseler için düzenlenen eğitim. Devamını Oku

 • özel eğitim denetmeni: Özel eğitim kurumlarını ve özel eğitim alanına giren çalışmaları denetlemekle görevli denetmen. Devamını Oku

 • milli eğitim yönetmeni: İl millî eğitim örgütünün başı olan, bu yetkiyle il sınırları içindeki bütün eğitim ve öğretim çalışmalarını düzenleyen, denetleyen kimse. Devamını Oku

 • yaygın eğitim: Örgün eğitim imkânlarından hiç yararlanmamış olanlara, gittikleri okuldan erken ayrılanlara veya örgün eğitim kurumlarında okumakta olanlara ve meslek dallarında daha yeterli duruma gelmek isteyenlere uygulanan eğitim. Örgün eğitim olanaklarından hiç Devamını Oku

 • erkin eğitim: Aristo felsefesine göre, yetişmekte olan bir kimseyi insanlık ve özgürlük bakımından yetkin duruma getirmeye yarayan eğitim. Ortaçağda Avrupa’da okumakta olan bir kimseye gerekli düşünce ve sanat kültürünü sağlayan yedi bilgi Devamını Oku

 • temel eğitim: İlköğretimi kapsayan eğitim sistemi. Örgün eğitimden yararlanma olanağı bulamamış kimselere uygulanan ve onları toplumsal, ekonomik ve kültürel yönlerden aydınlatıp yetiştirmeyi amaç edinen eğitim. Devamını Oku

 • sirk: Eğitilmiş hayvanların ve cambazların gösteri yaptıkları genellikle kapalı yer. Bk. buzyalağı Devamını Oku

 • ilerici eğitim: On dokuzuncu yüzyılın sonlarında birtakım Avrupa ülkeleri ileA.B.D.’nde biçimciliğe ve gelenekçiliğe karşı gelişmiş, İleri Eğitim Derneği’ nin çabaları sonucu giderek etkisini arttırmış olan bir eğitim akımı. Devamını Oku

 • özel eğitim kurumu: Beden, zihin ve toplumsal özürleri ya da özellikleri dolayısıyla düzgülü eğitim olanaklarından yeterince yararlanamayacak durumdaki çocuklar için devletçe ya da özel kişilerce açılan ve kendine özgü bir öğretim programı uygulayan eğitim kurumu. Devamını Oku

 • eğitim araştırması: Eğitim alanında ya da eğitim sorunlarıyle ilişkili olarak ve bilimsel yöntemlere baş vurularak yapılan araştırma, a. bk. belgesel araştırma, alan incelemesi. Devamını Oku

 • görselişitsel eğitim: Basılı eğitim gereçlerinin yanında daha çok görme ve işitme duyularına yönelik gereçlerden yararlanarak yapılan eğitim. Devamını Oku

 • görsel işitsel eğitim: Basılı eğitim gereçlerinin yanında genellikle görme ve işitme duyularına yönelik gereçlerden yararlanılarak yapılan eğitim. Basılı eğitim gereçleri yanında daha çok görme ve işitme duyularına yönelik gereçlerden yararlanılarak yapılan eğitim. Devamını Oku

 • demokratik eğitim: Amacı, programları ve yöntemleri demokrasinin dayandığı temel ilkelere göre saptanan eğitim. Öğretim çalışmalarında, öğretmen-öğrenci ilişkilerinde, eğitsel etkinliklerde öğrencinin birey olarak değerine ve bütünlüğüne, birlikte çalışmaya, karşılıklı saygıya, hoşgörüye, kişiliğe değer Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar