ekasire sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ekasire kelimesinin manası:

 1. (Kisra. C.) Kisralar, şahlar. Eski Acem padişahları.

ekasire ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • eyvanı kisra: Dicle Nehri kenarında sol tarafta Medayin şehrinde yıkıntıları bulunan eski İran (Acem) Padişahına mahsus bir saray. Bu saray, Peygamberimizin (A.S.M.) doğduğu gece çatlamıştır. (Osmanlıca’da yazılışı: eyvan-ı kisra) Devamını Oku

 • hünkar: Osmanlılarda yalnız padişahlar için kullanılan bir san. Osmanlılarda yalnız padişahlar için kullanılan bir unvan. Devamını Oku

 • lala: Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse Örnek: Mekteple ev arasında daima bir lalanın refakatinde gidip gelmeye alıştı. Y. K. Karaosmanoğlu Şehzadelerin özel eğitmenleri. Padişahların vezirlerine seslenirken kullandıkları bir söz. Devamını Oku

 • sultan: Müslüman, özellikle Sünni hükümdarların kullandıkları unvan, padişah. Padişahların erkek ve kız çocukları ile anne ve eşlerine verilen unvan. Devamını Oku

 • imzayi padişahı: Padişahın imzası. Osmanlı Padişahları tarafından vaktiyle hükümdarlara yazılan name-i hümayunların kenarlarına altun yaldızla imza konurdu. Bunlara imza-yı padişahi denilirdi. (Osmanlıca’da yazılışı: imza-yi padişahî) Devamını Oku

 • hünkar mahfili: (Mimarlık) Camilerde padişahların namaz kılmalarına ayrılmış, özel kapısı ve merdiveni olan yüksekçe yer. Eskiden camilerde padişahlar için yapılmış olan yerler. Bu mahfiller camilerin zemininden yüksek olarak yapılır ve caminin iç Devamını Oku

 • mabeyinci: Osmanlı devletinde padişahların dışarıyla olan ilişkilerine bakan, buyruklarını ilgililere bildiren, bazı kişilerin dileklerini kendisine ileten görevli Örnek: Büyük annem serasker kapısına, mabeyincilerin konaklarına giderek ağlayıp sızlıyormuş. R. N. Güntekin İçsaray ağalarından mabeyin dairesinde görev yapanların sanı: Silâhtarağa, çuhadarağa, rikâptarağa, tülbent ve peşkir gulâmı, başmüezzin, sırkâtibi, başçuhadar, sarıkçı başı, kahvecibaşı, tüfekçibaşı. Devamını Oku

 • kabaniçe: Padişahların şahsına özgü olan, fakat kimi kez olağanüstü onurlamak için, padişah önüne çıkan sadrazamlara giydirilen, arasıra da Kırım Hanlarına gönderilen kürk. Devamını Oku

 • han: Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen unvan. Doğu ülkelerinde yerli beyler ve Kırım girayları için kullanılan unvan. Devamını Oku

 • behram: Merih yıldızı. Eski İran dininde yolcuları korumakla görevli olduğuna inanılan melek. Devamını Oku

 • gidiş alayı: Padişahların saray dışı gezilere çıkmaları dolayısıyla düzenlenen tören. Padişahların saray dışı gezilere çıkmaları dolayısıyle düzenenlenen tören. Devamını Oku

 • kılıç kuşanma: Tahta yeni çıkan Osmanlı padişahlarının İstanbul’daki Eyüp Sultan türbesine giderek törenle kılıç kuşanmaları. Tahta yeni çıkan Osmanlı padişahlarının Eyüp Sultan türbesine giderek törenlekılıç kuşanmaları. Devamını Oku

 • hüdavendigar: Osmanlı padişahı I. Murat’a verilen san. Bursa sancağına, sonradan iline verilen ad. Devamını Oku

 • tuğra: Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret. Tura. Devamını Oku

 • binişihümayun: Padişahların at gezisine verilen ad. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar