eklemler mantığı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte eklemler mantığı kelimesinin manası:

 1. Mantıksal değişmez olarak yalnız eklemleri, mantıksal olmayan değişmez türleri olarak yalnız önerme türünü kapsayan temel mantık bölümü. || Anl. önermeler mantığı, önerme eklemleri mantığı. Krş.. doğrusaleklemler mantığı, doğrusal olmayaneklemler mantığı.

eklemler mantığı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • doğrusal olmayan eklemler mantığı: Doğrusal olmayan eklemleri de kapsayan eklemler mantığı. Devamını Oku

 • doğrusal eklemler mantığı: Yalnız doğrusal eklemler kapsayan eklemler mantığı. Devamını Oku

 • yüklemler mantığı: Mantıksal değişmezleri en azından eklemleri, mantıksal olmayan değişmez türleri de en azından ad ve yüklemleri kapsayan temel mantık bölümü. Krş.. birliyüklemler mantığı. Devamını Oku

 • yüklemler mantığı: Mantıksal değişmezleri en azından eklemleri, mantıksal olmayan değişmez türleri de en azından ad ve yüklemleri kapsayan temel mantık bölümü. Krş.. birliyüklemler mantığı. Devamını Oku

 • birli yüklemler mantığı: Mantıksal olmayan değişmez türleri, yalnız ad ve birli yüklemleri kapsayan yüklemler mantığı bölümü. Devamını Oku

 • mantıkça kapalı önermeler kümesi: Tüm mantıksal sonuçlarını kapsayan önermeler kümesi. || Örn. Geçerli önermelerin tümünden oluşan küme mantıkça kapalı olduğu gibi, herhangi bir önerme kümesinin mantıksal sonuçlar kümesi de mantıkça kapalıdır. Devamını Oku

 • biçimsel mantık: Bk. mantık 1 Mantığın inceleme konusu olan tutarlılık ile geçerliliğin mantıksal olmayan deyimlerin içeriğine değil de yalnız biçimine bağlı olduğunu vurgulamak amacıyla mantığa verilen bir ad, Devamını Oku

 • mantıksal kapanış: K gibi bir önerme kümesininmantıksal kapanışı, K kümesinin mantıksal sonucu olan bütün önermelerin kümesi demektir. || Böyle bir küme mantıkça kapalı bir önerme kümesidir. Devamını Oku

 • temel mantıklı biçimsel dil: Mantıksal değişmezleri eklemler, niceleyiciler ile eşitlik; mantıksal olmayan değişmez türleri ad, yüklem, işlev, değişkenleri de bireysel değişken olan biçimsel dil. Devamını Oku

 • yöneticiler mantığı: Temel mantığa bir ya da birden çok sayıda yönetici (doğrusal olmayan eklem) katmakla oluşturulan genleşmiş mantık dizgesi. Krş.. yalınçyöneticiler mantığı, karmaşıkyöneticiler mantığı. Devamını Oku

 • saptanmaz mantıksal dizge: Kapsadığı biçimsel dilin mantıkça doğru önermeleri saptanmaz bir küme oluşturan mantıksal dizge. Geçersiz çıkarımların geçersizliğinin denetlenebilmesini sağlamayan mantıksal dizge. || Örn. Çoklu yüklemler mantığı, temel mantık, yüksek basamak mantığı saptanmaz Devamını Oku

 • mantık cebiri: Matematiksel mantığın sözlü önermeler üzerinde mantıksal işlemlerinin cebiri. Devamını Oku

 • mantıksal kanıtsav: Geçerli bir mantıksal dizgede, öncülsüz bir çıkarımın sonucu olarak ya da başka bir deyişle boş kümeden türetilebilen önerme. ||Krş.. öncülsüz çıkarım. Devamını Oku

 • mantıksal ilksav kalıbı: Bir biçimsel dizgede, öncülsüz ilkel geçerli çıkarım kuralı. || Örn. Doğrusal eklemler mantığına ilişkin Hilbert-Ackermann mantıksal ilksav kalıpları (…) Devamını Oku

 • mantıksal çıkarım kuralı: Mantıksal önerme kalıplarına ilişkin çıkarım kuralı. || Örn. (…) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar