ekoton sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ekoton kelimesinin manası:

 1. (Yun. oikos: ev; tonos: bağ) Birbirinden farklı iki bitki birliği ve vejetasyon tipi arasındaki geçiş zonu.
 2. Birbirinden farklı iki yaşam ortamı arasındaki geçiş zonu.

ekoton ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ekoton ecotone: Yağmur ormanı ile ona bitişik ağaçlık ya da otlak gibi iki ekolojik topluluk arasındaki geçiş alanı. Devamını Oku

 • sinekoloji: Hayvan ve bitki topluluklarını inceleyen bilim dalı. (Yun. syn: ile; oikos: ev halkı; logos: bilim) Çeşitli türlerden oluşan bir grubun bireyleri ile bu bireylerin yaşadıkları ortam arasındaki ilişkiyi inceleyen ekolojinin Devamını Oku

 • sinekoloji: Hayvan ve bitki topluluklarını inceleyen bilim dalı. (Yun. syn: ile; oikos: ev halkı; logos: bilim) Çeşitli türlerden oluşan bir grubun bireyleri ile bu bireylerin yaşadıkları ortam arasındaki ilişkiyi inceleyen ekolojinin Devamını Oku

 • ortak yaşama: Başka türden iki canlının dengeli ve sıkı bir iş birliği ile birbirinden yararlanarak yaşamaları durumu. (Yun. syn: ile; bionai: yaşamak) İki hayvan, iki bitki ya da bir hayvan ile bir Devamını Oku

 • metalimniyon: (Yun. meta: sonra; limne: göl) Göl ekosisteminde epilimniyon ile hipolimniyon zonları arasındaki geçiş zonu. Devamını Oku

 • ortak yaşam: İki hayvan, iki bitki veya bir hayvan bir bitki arasındaki karşılıklı yararlanmaya dayanan beraberlik. Birden çok türe ait bireylerin bir arada yaşaması. Farklı iki organizmanın yakın ilişki içinde yaşamaları, simbiyoz, Devamını Oku

 • parazitizm: Bitki bitki, bitki hayvan ya da hayvan hayvan arasında olabilen ve parazitin konukçudan faydalanması sonucu konukçunun zarar görmesi. Bk. asalaklık. Devamını Oku

 • otoekoloji: (Yun. autos: kendi; oikos: ev halkı; logos: bilim) Tek bir tür ile çevresi arasındaki biyolojik ilişki. Birey ekolojisi. Devamını Oku

 • anizospor: (Yun. an: …sız; isos: eşit; sporos: tohum) Eşey ve şekil olarak birbirinden farklı olan sporlar. Morfolojik ve cinsiyet bakımından birbirinden farklı olan spor. Devamını Oku

 • bin türlü: Birbirinden çok farklı, çok değişik Örnek: Klasik şiirin yıkıldığından beri, şiiri, bin kişi bin türlü tarif ediyor. Y. K. Beyatlı Birbirinden çok farklı biçimde, çok değişik biçimde. Devamını Oku

 • öteki ben: Bir insanla bir hayvan ya da bir bitki arasındaki yaşam ve yazgı bağı, yazgı birliği inancı. (Öteki ben inancına totemciliğin özel bir biçimi gözüyle bakılmaktadır), a. bk. bireysel totemcilik. Devamını Oku

 • bireysel totemcilik: Bir kişiyle bir hayvan ya da bitki arasındaki gizemsel, büyüsel bağ; karşılıklı gözetme ve dostluk tasarımına dayanan yazgı birliği inancı; bu tasarım ve inanç çevresinde toplanan görevler, kaçınmalar, işlemler, a. bk. öteki ben. Devamını Oku

 • sınıflandırma: Bölümlendirme. Karşılaştırma esasına bağlı olarak tasnif yapma. Devamını Oku

 • dimorfizm: (Yun. dis: iki defa; morphe: şekil) Bir tür içinde iki farklı forma sahip olma durumu. Birbirinden farklı iki biçim gösterme veya iki biçimde bulunabilme özelliği. Devamını Oku

 • ıraklık açısı: Farklı iki yerden, uzaktaki bir noktaya yönelmiş iki doğrultu arasındaki açı (bk. şekil P. 2 ve P. 13). Gözlenen nokta ne kadar uzakta iseıraklık açısı da o kadar küçük olur. Gökbilimde Ay, Güneş, gezegenler ve yıldızlar için bu açı dolaylı yoldan ölçülerek uzaklık hesabı yapılır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar