eksiltme tashihi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte eksiltme tashihi kelimesinin manası:

 1. silindir çukurlarındaki derinliğin azaltılarak resim zayıflatımasına denir.

eksiltme tashihi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • murakabe tashihi: Bk. denetim düzeltmesi Devamını Oku

 • eksiltme: Bir işin kimin tarafından daha ucuz yapılacağının anlaşılması için istekliler arasında açılan fiyat kırma işi, ihale Örnek: O gün eksiltmeye kendi yerine onu yollamıştı. H. Taner Eksiltmek işi. Kamu veya özel kuruluşların yaptıracakları Devamını Oku

 • açık eksiltme: Yaptırılacak bir işin, satın alınacak bir malın ucuza sağlanması için işi yapacak veya malı satacak kişiler arasında fiyat düşürme yarışına dayanan işlem. Sözlü teklif yöntemiyle gerçekleştirilen eksiltme. krş. kapalı eksiltme Devamını Oku

 • kapalı eksiltme: Kapalı zarf yöntemiyle gerçekleştirilen eksiltme. krş. açık eksiltme Devamını Oku

 • dalga sırtı: İnsanoğlu ile ilgili. Bedensel, bedenle ilgili Örnek: O kadar fena başım ağrıyordu ki beşerî kısmını hissedemez gibiyim. H. E. Adıvar Dalganın iki yanındaki çukurlar arasındaki yüksek kesimi. Devamını Oku

 • kuyu: Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur Örnek: Kahveci Salih eğilmiş, az evvel sarkıttığı gazozları kuyudan çıkarıyordu. H. Taner Toprağa kazılan derince çukur. İçinden çıkılamayan Devamını Oku

 • resim ses aralığı: Göstericideki pencere ile okuma kafası arasındaki uzaklıktan dolayı, bileşik bir eşlemde, herhangi bir resim ile bu resme ilişkin ses imi arasındaki uzaklık. (35 mm’lik filmde bu aralık 20 resim, 16 mm’likte 26 resimdir; yani ses imi, ilgili olduğu resimden, birincisinde 20 resim, ikincisinde 26 resim önde bulunur). Devamını Oku

 • attenuated: [attenuate] inceltmek, seyreltmek, hafifletmek, azaltmak, kısmak, değerini düşürmek, söndürmek İnceltilmişŸ, seyreltilmişŸ; sivriltilmişŸ, konikleşŸtirilmişŸ; azaltılmışŸ; zayıflatılmışŸ Devamını Oku

 • kompresyon freni: motorun kompresyon gücünden yararlanılarak yapılan frendir. bu fren çeşidi özellikle ağır taşıtlarda kullanılmaktadır. bu sistemde egzoz manifoldu içinde bulunan bir valf mekanik bir kol aracılığı ile kapatılarak, egzoz gazlarının silindir ateşleme odasından basınçla atmosfere çıkmasına engel olunur. silindir içinde kalan bu yanmış gazlar, kompresyon freni yaparak aracın yavaşlamasını sağlar. Devamını Oku

 • astar boyası: Boyacılıkta asıl boyadan önce sürülen, kiri kapatmak ve sürülecek boyanın dayanıklılığını artırmak için kullanılan boya. Üzerine resim yapılacak bezin veya duvarın yağlı boyayı emmesi için, resim yapılmadan önce sürülen boya. Devamını Oku

 • gözleme: Özel araçlarla inceleme. Sacda, yağda kızartılan, tatlı veya tuzlu bir hamur işi. Devamını Oku

 • kurs hacmi: pistonun alt ölü noktadan üst ölü noktaya kadar silindir içinde yaladığı hacme, kurs hacmi denir. Devamını Oku

 • kurs hacmi: pistonun alt ölü noktadan üst ölü noktaya kadar silindir içinde yaladığı hacme, kurs hacmi denir. Devamını Oku

 • weakened germ: ZayıflatılmışŸ mikrop, asitler tarafından zayıflatılmışŸ ve aşŸı amacıyla kullanılan mikrop Devamını Oku

 • abisal düzlük: Okyanuslarda 4000 metrenin altında, okyanus çukurları dışındaki düzlük, abisal ova. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar