eksodos sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte eksodos kelimesinin manası:

 1. Antik Yunan tragedyasının ve komedyasının bitiş bölümü. ilk dönemlerde koronun dışarı çıkması sırasında söylenen lirik ezgi.Dgr.: Yun. exodos

eksodos ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • parados: 1 – Antik Yunan tragedyasında ve komedyasında koronun içeri girerken söylediği ezgi. 2 – Antik Yunan tiyatro yapısında, orkestranın her iki yanında karşılıklı bulunan giriş yolları. Devamını Oku

 • prologos: Antik Yunan tragedyasındaki başlangıç bölümü. Koronun ortaya çıkmasından önceki konuşmayı kapsayan bölüm. Burada oyun üzerinde bazı açıklamalar yapılırdı. Anlatıcının seyirciye yöneldiği kesim.Dgr.: Yun. pro = önceki, logos = konuşma Devamını Oku

 • epeysodyon: Antik Yunan tragedyasında koronun ezgileri arasındaki söyleşmeli bölüm. bk. oluntu.Dgr.: Yun. epeisodion Devamını Oku

 • parodos: (Yun.) 1. Antik Yunan oyunlarında koronun, orkestraya girdiği anda söylediği ezgi; 2. Antik tiyatro yapısında, orkestranın yanlarında, karşılıklı bulunan giriş yerleri yolları. Devamını Oku

 • stasimon: Antik tragedyada oluntular (episodlar) arasında söylenen lirik ezgi. Devamını Oku

 • son antik komedya: Antik Yunan komedyasının İskender zamanına raslayan incelmiş dönemi. Devamını Oku

 • epilogos: Antik Yunan oyunlarında bitiş bölümü. Bir anlatıcının seyirciye olan bitiş konuşmasını kapsayan bölüm.Dgr.: Yun.epilogos Devamını Oku

 • deus eks makine: 1 – Antik Yunan tragedyasının olay dizisindeki asal düğümü çözmek için bir sepetin içinde vinçle bir Tanrının indirilmesi. 2 – Bu terim daha sonraları ve günümüzde inandırıcı olmayan «tepeden inme», beklenmedik sonuçlar için kullanılır. Devamını Oku

 • parabasis: Antik Yunan komedyasında oyuncuların maskelerini çıkarıp seyircilerle tartıştıkları ve yazarın sözcülüğünü yaptıkları bölüm. Devamını Oku

 • agon: 1 – Antik Yunan komedyasında düşünceleri birbirine karşıt olan iki oyun kişisinin tartışmaya girdiği bölüm. 2 – Sanatçılar, ezgiciler, yazar ve oyuncular arasında değerlendirme ile sonuçlanan yarışma. Devamını Oku

 • orta antik komedya: Antik Yunan komedyasının ikinci evresidir. Eski komedya ile orta komedyayı ayıran kesin bir sınır yoktur. Aristo-fanes her iki dönemde de vardır. Aşağı yukarı İÖ 423 ile 330 yılları arasında gelişmiştir. Kişisel ve siyasal taşlama yoktur. Bu komedyada parabasis bölümü de görülmez. bk. parabasis. Koro önemini yitirmiştir. Doruğunu yeni komedyada bulacak olan töre komedyasına doğru bir Devamını Oku

 • antik komedya: İ Ö 486 yılında başlayan ve aşağı yukarı İ Ö 200 yılına kadar süren bir dönem içindeki Yunan ve Latin komedyaları için kullanılan terim. Yunan komedyasının üç evresi vardır: eski komedya (Aristofanes), orta komedya (Antifanes, Aleksis) ve yeni komedya (Menandros). Latin komedyasının iki ustası ise Plautus ile Terentius’tur. Devamını Oku

 • anacreon: Eski bir Yunan lirik sairi, Anakrion Anakrion, yunan lirik şairi Devamını Oku

 • lirik: Coşkun, ilhamla dolu Örnek: Hiçbir millet Fuzuli ve Nedim ayarında iki büyük lirik şair gösteremez. Y. K. Beyatlı Eski Yunan edebiyatında lir eşliğinde söylenen (şiir). Çok etkili, coşkun, genellikle kişisel duyguları dile getiren Devamını Oku

 • attica: Antik Yunan’da Atina bölgesi; on iki devlete bölünmüşŸ olan antik Yunan yarımadası alanı; New York eyaletinde (ABD) bir kasaba; ABD’de birçok kasaba ve şŸehrin adı; bir eyalet hapishanesinin adı (ABD) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar