ekzoenzim sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ekzoenzim kelimesinin manası:

 1. (Yun. exo: dışa doğru; en: içinde; zyme: bırakmak) Hücre tarafından salgılanan ve hücrenin hemen dışında faal olan enzim.
 2. Hücreler tarafından salgılanan ve hücre dışına çıkarak etki gösteren enzim.
 3. Hücre tarafından salgılanan ve hücrenin hemen dışında etkili olan enzim.

ekzoenzim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • verotoksin: Enterohemorajik Escherichia coli tarafından salgılanan iki antijenik biçimi olan, hücrenin ribozomal faaliyetlerini engelleyerek etki gösteren ve zehirli bir madde olan enterotoksin, verositoksin. Escherichia coli tarafından salgılanan iki antijenik biçimi olan Devamını Oku

 • lizozim: (Yun. lysis: çözülme; zyme: bırakmak) Yumurta akı ve gözyaşı gibi farklı kaynaklardan izole edilebilen ve DNA çalışmalarında bakteri hücre duvarındaki mukopolisakkaritleri parçalayan bir enzim. Gözyaşında, burun salgısında, salyada, dokularda, mide Devamını Oku

 • nörohormonlar: (Yun. neuron: sinir; hormaein: uyarmak) Salgılandıkları yerlerden uzaktaki hücreler üzerine etki eden, beyinde, nörosekresyon hücreleri tarafından salgılanan hormonlar. Nörohümor. Devamını Oku

 • sitokinler: (Yun. kytos: boşluk; kinein: hareket etmek) Hücre bölünmesi, büyümesi, aktivasyonu, iltihaplanma, bağışıklık, doku onarımı, fibrozis, yangı gibi çeşitli olayların başlaması için hormon gibi etki gösteren, genellikle lenfositlerden, ayrıca makrofaj, fibroblâst, dendritik hücreler, monositler, astrositler vb. hücrelerden salgılanan çeşitli kimyasal maddeler. Devamını Oku

 • pankreas sıvısı: Pankreas salgı bezi tarafından salgılanan, aralarında tripsin ve lipaz gibi birçok enzim içeren bir salgı. Devamını Oku

 • enzim enz e: (Yun. en: içinde; zyme: bırakmak) Canlı hücreler tarafından meydana getirilen, biyokimyasal tepkimelerde katalizör olarak görev yapan bir protein molekülü. Katalizledikleri tepkimelerin tipine ve sayısına bağlı olarak, oksidoredüktazlar, transferazlar, hidrolazlar, liyazlar, izomerazlar ve ligazlar olarak gruplandırılırlar. Ferment. Devamını Oku

 • sindirici ilaç: Mide mukozasındaki bezler tarafından salgılanan hidroklorik asit ve pepsin ayrıca amilaz, lipaz ve tripsinle karaciğer tarafından safra içinde salgılanan safra asitlerinin dışarıdan verilen ilaç biçimi, dijestan. Devamını Oku

 • hormon: İç salgı bezlerinden kana geçen ve organların işlemesini düzenleyen adrenalin, insülin, tiroksin vb. uyarıcı maddelerin genel adı. Bu maddelerin işlevini yerine getirecek özellikte yapay madde. Devamını Oku

 • renin: Böbrekte bulunan jukstaglomerular hücreler tarafından salgılanan ve kan basıncının ayarlanmasında rol oynayan bir proteinaz. Ekstrasellüler sıvı hacminin azalması, kanda sodyumun azalması veya potasyumun artması sonucu böbreklerde jukstaglomerular hücrelerden salınan, anjiyotensinojeni Devamını Oku

 • zimogen granülleri: (Yun. zyme: bırakmak; genes: meydana getirme) Sindirim enzimi salgılayan pankreas hücrelerinde enzim öncüsü maddeyi içeren küçük, yoğun granüller. Proenzim, proferment. Devamını Oku

 • trofoblast proteini: Tropoblastlar tarafından salgılanan PGF2 alfanın lüteolitik etkisini durduran, gebeliğin ana tarafından tanınmasını sağlayan parakrin etkili protein. Devamını Oku

 • mukus: Solunum yolları ve sindirim organlarının hücreleri tarafından salgılanan madde. Sümüksü salgı Devamını Oku

 • tümör nekroz faktörü: Sitokinlerin hücre zanndaki reseptörlerle bağlanmasını engelleyen aktive olmuş makrofajlardan salgılanan madde. Makrofajlar ve kimi T lenfositleri tarafından sentezlenen, protein yapısında, bağışıklık sistemini düzenleyici işlevleri olan ve belli tümör hücreleri üzerine Devamını Oku

 • böbrek üstü bezi: Böbreklerin üstünde bulunan, hormon niteliğinde salgısı olan bez. (Lat. ad: yaklaşma gösteren ön ek; renés: böbrekler; supra: yukarıda) Omurgalı hayvanlarda böbrek üstünde bulunan, kan basıncına ve sempatik sinir sistemine etki Devamını Oku

 • enterotoksin: (Yun. enteron: mide, bağırsak; toxikon: zehir) Bazı bakteriler tarafından meydana getirilen ve bağırsakta etki yapan zehir. Bağırsaklarda yerleşen kimi bakteriler tarafından salgılanan, bir çeşit ekzotoksin. Yerel etki sonucu ishale neden Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar