ekzotermik sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ekzotermik kelimesinin manası:

 1. Isıveren.
 2. (Yun. exo: dışa doğru; therme: sıcaklık) Enerjinin sıcaklık olarak çıktığı kimyasal reaksiyon.
 3. --iişi-- veren.

ekzotermik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ekzotermik reaksiyon: –Iişi– veren kimyasal bir reaksiyon. Devamını Oku

 • endergonik reaksiyon: Serbest enerjinin alınmasıyla oluşan kimyasal bir reaksiyon. ∆Go pozitif olduğunda serbest enerjinin alınmasıyla ilerleyen reaksiyon. Devamını Oku

 • ekzotermik reaksiyonla: . dışarıya ısı vererek gerçekleşen reaksiyonlardır Devamını Oku

 • ekzotermik reaksiyonlar: dışarıya ısı vererek gerçekleşen reaksiyonlardır Devamını Oku

 • ekzotermik tepkimeler: dışarıya ısı vererek gerçekleşen tepkimelerdir. Devamını Oku

 • ekzotermik jeneratör: Bk. ısısalan üreteç Devamını Oku

 • entropi: İstatistik kurallarına göre yönlendirilen bir haber kaynağının haber içeriklerinin oranı. Bk. dağıntı Devamını Oku

 • kemilüminesans: Kimyasal bir reaksiyon sırasında elektromagnetik ışın halinde enerjinin açığa çıkması. Devamını Oku

 • termobiyoloji: (Yun. therme: sıcaklık; bios: hayat; logos: bilim) Termal enerjinin her türlü canlı organizma ve biyolojik molekül üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı. Devamını Oku

 • Laforacisimcikleri: Köpeklerde ve insanlarda sinir hücrelerinde değişik boyutlarda tanecikli, bazofilik, kimyasal yapısı poliglukozonlardan ibaret, rastlantısal olarak veya Lafora hastalığına bağlı olarak oluşan, PAS, Best carnin ve Lugol iodine ile pozitif reaksiyon veren sitoplazmik inklüzyonlar. Devamını Oku

 • mutlak sıcaklık: Salt sıcaklık. Bk. saltık sıcaklık Devamını Oku

 • stenoterm: (Yun. stenos: dar; therme: sıcaklık) Mercanlar gibi çok az değişen ya da belirli olan sıcaklık değişmelerinde yaşayabilme yeteneğinde olan organizmalar. Sıcaklık toleransı dar olan. Devamını Oku

 • soğukkanlı hayvanlar: (Yun. poikilos: değişik; therme: sıcaklık) Vücut sıcaklıkları, yaşadıkları ortamın sıcaklığına göre değişen hayvanlar (balıklar, kurbağalar, sürüngenler). Poikiloterm, ektoterm. Devamını Oku

 • öriterm: (Yun. eurys: geniş; therme: sıcaklık) Bazı yumuşakçalar gibi çok çeşitli sıcaklık derecelerinde yaşayabilme yeteneğinde olan organizmalar. Sıcaklık toleransı geniş olan. Devamını Oku

 • durağan elektrik: Kimyasal olarak enerjinin depo edildiği akümülatörün ürettiği elektrik. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar