el taban köprüsü sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte el taban köprüsü kelimesinin manası:

 1. Bkz. yüksek köprü

el taban köprüsü ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • supreme: En yüksek, ulu, yüce Hakim Devamını Oku

 • mualla: Yüksek, yüce. Onuru yüksek olan kimse. Devamını Oku

 • ısı rejeneratörü: Yüksek fırında demir üretiminde kullanılan ve yüksek fırında çıkan sıcak gazlarla yüksek fırına giren gazları (havayı) ısıtan bir tür soba. Devamını Oku

 • high: Barometrenin yüksek olduğu bölge Argo esrar tesiri altında olma Devamını Oku

 • yüksek basınç özeği: Bir yüksek basınç bölgesinde, basıncın en yüksek değere ulaştığı orta kesim. bkz. yüksek basınç bölgesi. Devamını Oku

 • besin değeri yüksek yem: Rasyonlarda yer alan mısır, arpa gibi yüksek enerjili, balık unu, küspe gibi yüksek proteinli veya yüksek sindirilebilebilir besin maddeleri. Devamını Oku

 • yayla: Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato Örnek: Geceleri yaylalar ayaz olur, adamı üşütür. M. Ş. Esendal Dağlık, yüksek bölgelerde, kışın hayat şartları güç olduğu için boş bırakılan, yazın havası iyi ve serin olan, hayvan otlatma veya dinlenme yeri. Devamını Oku

 • ulvi: Yüce Örnek: Doktor Hikmet, o vakit tabiatın bu ulvi manzarası karşısında sarsılarak biraz hakikate gelir gibi oldu. Y. K. Karaosmanoğlu Gökle ilgili olan, semavi. Yüksek, yüce. Devamını Oku

 • haute: (Fransızca) yüksek düzey, yüksek, üst; yüksek sınıf, modaya uygun, şŸık Devamını Oku

 • high tension: Yüksek voltaj, yüksek gerilim akımı Yüksek gerilimli Devamını Oku

 • maksimum: En büyük, en yüksek, en çok, azami, maksimal. Değişebilen bir niceliğin varabileceği en yüksek olan (sınır), azami, maksimal. Devamını Oku

 • hipertonik: Aşırı gerimli (Yun. hyper: üstünde; tonos: ton) İzotonik bir sıvıdan daha yüksek ozmotik basınca sahip olan. Bir hücrenin ozmotik kuvvetinden yani 300 mOsm’den daha yüksek ozmotik basıncı sebebiyle ozmozdan dolayı Devamını Oku

 • siyeri seniyye: Yüksek ahlak ve yüksek vasıflar. Hazret-i Peygamberin (A.S.M.) yüksek ahlak ve vasıflarına dair yazılan kitab. (Osmanlıca’da yazılışı: siyer-i seniyye) Devamını Oku

 • refi: Yüksek, yüce. yüksek, yüce, saygın Devamını Oku

 • sami: Bu kola özgü olan. Hz. Nuh’un oğlu Sam’dan türediklerine inanılan beyaz ırkın Arapça, Asurca, İbranice ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kol. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar