elektrik yükü sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte elektrik yükü kelimesinin manası:

 1. Nün niteliği açıklanamamıştır. Ancak, elektrik yüklü özdeğin özellikleri az çok bilinmektedir. Elektron adı verilen elemansel tanecik, negatif elektrik yüklü; proton ise pozitif yüklüdür. Bunlar, elektriksel olarak yüklü özdeğin temel birimleridir. Bundan dolayı, eşit sayıda elektron ile protonları olan özdek, elektriksel yönden yansızdır. Elektronları daha fazla olan özdek, negatif yüklü; elektronları daha az olan özdek, pozitif yüklüdür. Aynı yüklü olanlarda birbirlerini itici, karşıt yüklü olanlarda da birbirlerini çekici bir kuvvetin ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu kuvvetlerin yer aldığı bölgeye elektrik alanı adı verilir.elektrik yükü, SI birimlerinde kulonla ölçülür.
 2. Artı ya da eksi imli, uzaklığın karesiyle ters orantılı biçimde birbirlerini itme ya da çekme gücü gösteren temel elektrik niceliği.

elektrik yükü ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ikincil yayımlamalı ışık elektrik göz: Işıkla serbestleşen elektronların, ikinci bir madensel yüzeye çarparak, bu yüzeyde ikincil bir elektron yayımına neden olmalarıyle elektrik akısının büyüdüğü bir ışılışıyıcı göz. Devamını Oku

 • elektrik alanı: Bir elektrik yükü çevresinde elektriksel kuvvetlerin etki gösterdiği bölge. Alan artı birim yüke etkiyen kuvvetle ölçülür. Elektrik yükleri nedeniyle oluşan ve içindeki herhangi bir noktada bulunan yükün etki altında kaldığı Devamını Oku

 • elektron: Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temel parçacık, pozitron karşıtı. Bk. eksicik Devamını Oku

 • iyon: Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün. Bk. üşer Devamını Oku

 • elektrik çevrimi: Bir elektriksel erke kaynağının artı ve eksi ucayları arasına bağlanmış çeşitli iletkenlerden ve elektrik gereçlerinden oluşmuş akım geçirici yol. Bir elektriksel erke kaynağının artı ve eksi ucayları arasına bağlanmış çeşitli Devamını Oku

 • elektroforez: Moleküllerin, nişasta, agaroz, akrilamid gibi jel yapılı maddeler bulunan ortamda elektriksel alanın etkisiyle göç hızlarının farklılığından yararlanılarak ayrılmaları. (Yun. elektron: elektron; pherein: taşımak) Moleküllerin elektrik yüklerine göre ayrılması tekniği. Devamını Oku

 • elektrik: Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü. Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi. Devamını Oku

 • içyükül soğurum: Kimi içyüküllerde dalgalı elektrik alanının ucaylı özdecikleri döndürerek elektriksel erke soğurumuna yol açması, Kimi içyüküllerde dalgalı elektrik alanının ucaylı özdecikleri döndürerek elektriksel erke soğurumuna yol açması, Devamını Oku

 • elektrik santrali: Daha az donanımlı küçük elektrik fabrikası Örnek: Bu mumlar, şehrin elektrik santrali yıkılmadıkça sönmeyecek galiba? A. Gündüz Devamını Oku

 • içyükül: Bir dış elektrik alanı etkisinde, iç yükleri sınırlı sürçmelere uğrayan ya da çiftucaylı özdecikelri dönerek dış alanla etkileşen, böylece iç yapısı üzerinde bilgi edinilen yalıtkan bir özdek. anlamdaş yalıtkan. Bir Devamını Oku

 • elektrik yayı: Birbirine değmeyen iki kömür çubuk arasında elektrik akımı sırasında oluşan yay biçimindeki ışık. Havada ya da bir uçun içinde, yeterince yüksek elektriksel gerilim uygulanan iki üşek arasında oluşan ışıklı boşalım Devamını Oku

 • akım: Akma işi. Hava, su vb. akışkan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, cereyan Örnek: Gecenin hummalı sessizliği kulaklarında yüksek voltajlı bir elektrik akımı gibi vınlıyordu. A. İlhan Sanatta, siyasette, Devamını Oku

 • yükün toplaşımı: Çözeltide, karşıt yükünlerin birbirlerini çekerek daha topluca bulunmaları. Devamını Oku

 • pozitron: Pozitif elektron, elektron karşıtı. Bk. artıcık Devamını Oku

 • elektrik sayacı: Kullanılan elektrik enerjisinin miktarını gösteren araç, elektrik saati. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar