elsine sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte elsine kelimesinin manası:

 1. (Lisan. C.) Diller. Lisanlar.

elsine ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • elsine i iltisakiyye: Bk. eklemeli diller Devamını Oku

 • elsine i tasrıfiyye: Bk. bükümlü dil, bükümlü diller Devamını Oku

 • eklemeli diller: Kelime köklerini sabit tutup, birbirinden farklı görevlerle yüklü çekim ve yapım eklerini, değişmeyen sabit köklere ekleyen diller. Türkçe, Moğolca, Macarca gibi. Ural-Altay dil grubuna giren diller ile bazı Asya ve Afrika dillerieklemeli dillerdir. Türk dilieklemeli dillerin en tipik örneğidir: yol+cu+luğ+umuz+da+ki, yol+la-dık+lar+ımız+ı, sağ+la-m+la-ş-tır-ıl-dı, kon-ar göç-er+lik+ler+i+n+den.eklemeli diller kendi içlerinde de öneklemeli diller ve soneklemeli diller olarak ikiye Devamını Oku

 • language: Dil, lisan Konuşma kabiliyeti Herhangi Devamını Oku

 • glot: Sonek lisan konuşabilen: tetraglot dört lisan bilen kimse. Devamını Oku

 • nahvı lisan: Kaidelere bağlı olan çok tertibli, ince ve geniş manalı lisan. (Osmanlıca’da yazılışı: nahvî lisan) Devamını Oku

 • bilisanilarz: Arzın diliyle. Yeryüzünün lisan-ı haliyle. (Osmanlıca’da yazılışı: bi-lisan-il-arz) Devamını Oku

 • clean tongue: Temiz lisan, uygun ve nazik lisan Devamını Oku

 • akraba diller: Aynı ana dilden gelen diller. Aynı anadilden gelen diller: Türkçe ile Moğolca ; Fransızca ile İngilizce gibi. Devamını Oku

 • lisanı nahvı: Arapçanın bir vasfı; intizam ve kaidelere, düsturlara bağlı belagatlı dil.(…Amma nazariyat-ı diniyelerin mahfazaları olan elfazlar ise değiştirilmeye lüzum kalmaz. Çünkü nasihat ile ve sair tedris ve talim ve va’z ile o ihtiyaç mündefi’ olur. Lisan-ı nahvi olan lisan-ı Arabinin camiiyyeti ve elfaz-ı Kur’aniyenin i’cazı öyle bir tarzdadır ki, kabil-i tercüme değildir. Belki muhaldir diyebilirim. Kimin Devamını Oku

 • tek heceli diller: Kelimeleri, ek almadan ve çekime girmeden cümle içindeki yerlerine ve başka sözlerle birlikte kullanılışlarına göre çeşitli anlam ve görevler yüklenen diller: Çince, Tibetçe, Siyamca, Bask dili ve bazı Africa dilleri gibi. Bu dillerdeki sözlerin bir kısmı tek hecelidir. Karşıtı eklemeli diller’dir. Devamını Oku

 • hemzeban: Aynı dili konuşan, lisanları aynı olan. (Osmanlıca’da yazılışı: hem-zeban) Devamını Oku

 • elsinei garbiyye: Batı dilleri, garb lisanları. (Osmanlıca’da yazılışı: elsine-i garbiyye) Devamını Oku

 • dil akrabalığı: Bir ana dilden türeyen diller arasındaki yakınlık. (Derleme., dil hısımlığı) Bir anadilden türeyen diller arasındaki yakınlık: Türkçe ve Moğolca arasındaki veya Fransızca ve İspanyolca arasındaki yakınlık gibi. Devamını Oku

 • hittite: Eti, Hitit Etilere veya lisanlarına ait. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar