emekçi kültürü sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte emekçi kültürü kelimesinin manası:

 1. Geçmişin kültür ve sanat geleneklerini toptan yadsıyan, bunun yerine, küçümsenen bazı eski sanat biçimleriyle birlikte emekçi sınıfı için yeni bir kültür ve sanat yaratmak amacı güden akım. Sovyet sanatının, bu arada Sovyet sinemasının ilk yıllarını adamakıllı etkileyen bu akım 1917'de örgütlenmiş, 1932'de dağılmıştır.

emekçi kültürü ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • alt kültür: Hücrelerin belli bir yoğunlukta hücre içeren kültürlerde çoğalmalarını ve devamlılıklarını sağlamak amacıyla başka bir besi yerine aktarılması işlemi. Bitki doku ya da aşısının birbirini takip eden bölünmelerinden sonra besi yerinin belirli aralıklarla değiştirilmesi. Pasaj. Devamını Oku

 • kültür filmi: İzleyicinin genel bilgi düzeyini yükseltmek amacıyla ve belirli bir bilgi, sanat, uygulayım düzeyini koruyarak çevrilmiş belgesel film çeşidi. Devamını Oku

 • kültür değişmesi: İç ya da dış etmenler sonucu bir kültürün davranış kalıplarında ve örneklerinde (tiplerinde) ortaya çıkan değişme süreci. Devamını Oku

 • emekçi: Geçimini yaptığı işlerle sağlayan kimse Örnek: Çocukluğundan başlayarak emekçilerle, sokaktakilerle düşüp kalkmıştı. H. Taner Geçimini, emeğini sermayeciye satarak sağlayan kimse, proleter Örnek: Bildiği veya öğrendiği, asıl çalışmalarını emekçilerin arasında değil, orduda yapmayı sevdikleri idi. T. Buğra Marksist kuramda üretim sürecine özgür iradesi ve sahip olduğu tek üretim faktörü olan emek gücüyle katılarak yalnızca ücret geliri elde eden kişi. krş. niteliksiz işçi, Devamını Oku

 • kültür çağları kuramı: Birey olarak her çocuğun anlık gelişiminin eski kültür çağ ve düzeylerinden geçmesi ve eğitimin bu çağlar göz önünde bulundurularak düzenlenmesi gerektiği inancı. Devamını Oku

 • kültür tarihi okulu: İlkellerin kültürlerine tarihsel bir derinlik kazandırmaya ve evrimci kuramlar yerine bu kültürlerin tarihsel oluşumunun nesnel değerlendirmesini yapmaya yönelen budunbilimsel okul. Devamını Oku

 • altkültür: Hücrelerin çoğalmalarını sağlamak amacıyla başka bir besi yerine aktarılması işlemi. Ulusal ya da toplumsal kültürleri oluşturan kültür birimlerinden her biri. bk. köylü kültürü, halk kültürü, seçkin kültürü, özdeksel kültür. krş. Devamını Oku

 • kültür: Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin Örnek: Harf inkılabı, Türk kültür inkılabının temelidir. E. İ. Benice Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü Devamını Oku

 • yüksek kültüryükü: Seçkin kültürün, benimsenen ya da özümsenen halk kültürünün sürekli etkisi altında bulunduğuna ilişkin kimi halkbilimcilerin savunduğu görüş. bk. seçkin kültürü, halk kültürü, yüksek toplumyükü. Devamını Oku

 • emek artıran teknolojik ilerleme: Emek gücünde fiziksel bir artış olmadığı halde tıpkı emek gücünde bir artış olmuş gibi çıktıda artışa neden olan teknolojik gelişme. Bu durum üretimde emek gücünün sayısını arttırmaksızın çıktı içinde emek payını artırır. Devamını Oku

 • birleşmiş milletler eğitim bilim ve kültür örgütü: Ülkeler arasında kültür ve bilim alanlarında işbirliğini geliştirerek dünyada barış ve güvenliğe katkıda bulunmak amacıyla 1945 yılında kurulan ve merkezi Paris olan Birleşmiş Milletler Örgütünün uzmanlık kuruluşlarından biri. Devamını Oku

 • ortaklaşa emek: Marksist kuramda, çok sayıda emekçinin aynı zamanda, aynı yerde, tek bir kapitalistin emrinde aynı türden meta üretmek üzere bir arada çalışmaları. Devamını Oku

 • artık emek: İşçinin, ek süre içinde harcadığı ve sonucunda artık değer yarattığı, karşılığı ödenmeyen emek. Devamını Oku

 • gerekli emek zamanı: Emek değer kuramlarında bir malı üretmek için toplumsal olarak harcanması gereken emek süresi. krş. emek zamanı Devamını Oku

 • emekçi sınıfı: Emeğini sermayeciye satarak geçimini sağlayanların oluşturduğu toplum kesimi. Marksist kuramda üretim sürecine kendi özgür iradesi ve sahip olduğu tek üretim faktörü olan emek gücüyle katılarak yalnızca ücret geliri elde eden Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar