emphasising sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte emphasising kelimesinin manası:

 1. (Britanya İngilizcesi) vurgulama, vurgu yapma, önemine vurgu yapma, altını çizme; daha iyi bir şŸekilde açıklama, daha açık bir şŸekilde açıklama, daha belirgin bir şŸekilde ortaya çıkarmak (emphasizing olarak da yazılır)

emphasising ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • emphasizing: (Amerikan İngilizcesi) vurgulama, vurgu yapma, önemine vurgu yapma, altını çizme; daha iyi bir şŸekilde açıklama, daha açık bir şŸekilde açıklama, daha belirgin bir şŸekilde ortaya çıkarmak (emphasising olarak da yazılır) Devamını Oku

 • emphasise: (Britanya İngilizcesi) vurgulamak, vurgu yapmak, önemine vurgu yapmak, altını çizmek; daha iyi bir şŸekilde açıklamak, daha açık bir şŸekilde açıklamak, daha belirgin bir şŸekilde ortaya çıkarmak (örneğŸin; “The skirt she is wearing emphasises her waist {GiydiğŸi etek belini ortaya çıkarıyor}) (emphasize olarak da yazılır) Devamını Oku

 • emphasiser: (Britanya İngilizcesi) vurgu devresi, kuvvetlendirici, bir frekans aralığŸını bir diğŸeriyle ilgili olarak vurgulamak üzere bir sisteme yerleşŸtirilen süzgeç (Elektronik); vurgulayan, vurgu yapan (emphasizer olarak da yazılır) Devamını Oku

 • delocalise: (Britanya İngilizcesi) bir şŸeyi olağŸan yerinden koparmak, yerellikten çıkarmak; yerel özelliklerini atmak (delocalize olarak da yazılır) Devamını Oku

 • honourably: (Britanya İngilizcesi) şŸerefle, onur ile, onurlu bir şŸekilde (honorably olarak da yazılır) Devamını Oku

 • emphasizer: (Amerikan İngilizcesi) vurgu devresi, kuvvetlendirici, bir frekans aralığŸını bir diğŸeriyle ilgili olarak vurgulamak üzere bir sisteme yerleşŸtirilen süzgeç (Elektronik); vurgulayan, vurgu yapan (emphasiser olarak da yazılır) Devamını Oku

 • balkanisation: “Balkanisation (BalkanlaşŸtırma)”, (Britanya İngilizcesi) bir bölgeyi küçük bölümlere ayırma; bir grubun daha küçük ve birbirine düşŸman bölümlere ayrılması; her biri kendi içinde işŸgücü piyasasına sahip olacak şŸekilde bir işŸ piyasasının pek çok ekonomik ve coğŸrafi kollara ayrıma (Balkanization olarak da yazılır) Devamını Oku

 • breathalyse: Sürücüye alkol muayenesi yapma (Britanya İngilizcesi) alkol muayenesinden geçirmek, sarhoşŸ olup olmadığŸını belirlemek üzere sürücünün nefesini alkolmetre ile teste tabi tutmak (breathalyze olarak da yazılır) Devamını Oku

 • deoxidise: Oksijenini çikar (Britanya İngilizcesi) oksijenini gidermek, oksijensizleşŸtirmek, oksijenini çıkarmak, bir maddenin oksijen kaybına neden olmak (Kimya) (deoxidize olarak da yazılır) Devamını Oku

 • solemnise: (Britanya İngilizcesi) kutsallaşŸtırmak, resmîleşŸtirmek, ciddileşŸtirmek; ciddi bir şŸekilde konuşŸmak, ciddiyetle konuşŸmak, resmî bir şŸekilde konuşŸmak; tören yerine getirmek, tören yapmak, tören düzenlemek (örneğŸin evlilik); ayinsel veya resmî bir şŸekilde uygulamak veya denetlemek (solemnize olarak da yazılır) Devamını Oku

 • accentuation: Vurgulama, vurgulu okuma, vurgu işŸaretlerini koyma Devamını Oku

 • demerger: DağŸılma, ayrılma, (Britanya İngilizcesi) iki veya daha fazla şŸirket arasındaki birleşŸmenin feshedilmesi; bir şŸirketin daha büyük bir grup veya şŸirketten ayrılması Devamını Oku

 • solarised: (Britanya İngilizcesi) güneşŸ ışŸığŸına aşŸırı bir şŸekilde maruz bırakılarak hasar verilmişŸ (bir fotoğŸraf negatifinde olduğŸu gibi); güneşŸin etkisine maruz kalmışŸ, güneşŸin etkisine maruz bırakılmışŸ (solarized olarak da yazılır) Devamını Oku

 • solarise: (Britanya İngilizcesi) güneşŸ ışŸığŸına aşŸırı bir şŸekilde maruz bırakarak hasar vermek (bir fotoğŸraf negatifinde olduğŸu gibi); güneşŸin etkisine maruz kalmak, güneşŸin etkisine maruz bırakmak (solarize olarak da yazılır) Devamını Oku

 • vandalise: (Britanya İngilizcesi) güzel olan veya kamuya ya da bir başŸkasına ait olan bir şŸeyi bilinçli bir şŸekilde yok etmek veya tahrif etmek (vandalize olarak da yazılır) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar