en aşağı en az sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte en aşağı en az kelimesinin manası:

 1. Asgarî.

en aşağı en az ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • haddi evsat: Man: Hadd-i asgar ile hadd-i ekberden çıkartılan diğer bir hüküm veya netice. Mesela: Alem hadistir. Bunu, bu davayı isbat için: “Çünkü: Alem mütegayyerdir ve her mütegayyer hadistir” dediğimizde: Alem, “hadd-i asgar”; hadis, “hadd-i ekber”, mütegayyer, “hadd-i evsat” olur. (Osmanlıca’da yazılışı: hadd-i evsat) Devamını Oku

 • cüzi asgar: En küçük cüz. En ufak parça. (Osmanlıca’da yazılışı: cüz-i asgar) Devamını Oku

 • neyyiri asgar: Ay. Kamer. (Osmanlıca’da yazılışı: neyyir-i asgar) Devamını Oku

 • asagir: (Asgar. C.) Şeref ve itibar bakımından küçük olanlar. Çok küçük şeyler. Devamını Oku

 • dübbü asgar: Küçük ayı denen ve Kutup yıldızı etrafında devreden yedi tanelik yıldız kümesi. (Osmanlıca’da yazılışı: dübb-ü asgar) Devamını Oku

 • küçükayı: Göğün Kuzey Kutbu bölgesinde, Büyükayı’nın tersi durumda, bir takımyıldız, Dübbüasgar. Yedi yıldızdan oluşan ve en parlak olan birinci yıldızına “Demirkazık” adı verilen takımyıldız. Devamını Oku

 • cihadı asgar: Küçük savaş. İslam müdafaası için silahla savaşma. (Osmanlıca’da yazılışı: cihad-ı asgar) Devamını Oku

 • alemi ekber: En büyük alem. Kainat.(Şu kainat denilen alem-i ekber ve insan denilen onun misal-i musağğarı olan alem-i asgar, kudret ve kader kalemiyle yazılan afaki ve enfüsi vahdaniyet delailini gösteriyorlar. Evet, kainattaki san’at-ı muntazamanın küçük bir mikyasta, nümunesi insanda vardır. O daire-i kübradaki san’at, Sani-i Vahid’e şehadet ettiği gibi, şu insanda olan küçük mikyastaki hurdebini san’at dahi, Devamını Oku

 • en az aksiyon: Bk. en küçük eylem Devamını Oku

 • en büyük en çok en yüksek: A’zamî. Devamını Oku

 • en az ceza haddi: Bk. en az ceza sınırı Devamını Oku

 • en az çaba kuralı: Konuşmayı kolaylaştırmak amacıyle sözcük içindeki ses benzeşmelerine ve ses düşmelerine sebep olan kural: (hanım+nine) > haminne, (anne+ile) > anneyle, (durur) > -dur, (varır) > var örneklerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • en az etkinlik yasası: (Biçim ruhbilimi) Karşılaşılan koşullar içinde seçilecek davranış biçiminin, en az erke harcamayı gerektiren davranış olacağı ilkesi. Devamını Oku

 • en az geçim indirimi: Gelir vergisi yükümlüsüne saptanacak vergiden düşülen enaz geçim indirimi. Devamını Oku

 • en az ceza sınırı: Vergilerde yükümlülerinden alınacak cezaların en düşük sınırı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar