en az çaba kuralı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte en az çaba kuralı kelimesinin manası:

 1. Konuşmayı kolaylaştırmak amacıyle sözcük içindeki ses benzeşmelerine ve ses düşmelerine sebep olan kural: (hanım+nine) > haminne, (anne+ile) > anneyle, (durur) > -dur, (varır) > var örneklerinde olduğu gibi.

en az çaba kuralı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • çıkarım kuralı: (…) || Krş.. ilkelçıkarım kuralı, türetilmişçıkarım kuralı, geçerli çıkarım kuralları kümesi,çıkarım kuralı örneği, ilkçıkarım kuralı, türetilmişçıkarım kuralı, giriş kuralı, çıkış kuralı, ayırma kuralı, ikilem, tümel özelleme kuralı, tikel özelleme kuralı,niceleyici değillemesi, mantıksalçıkarım kuralı. Örn. (…) Devamını Oku

 • üç birlik kuralı: Klasik tiyatroda yer, zaman ve konu birliğini esas alan kural. Dram sanatının klasik bir ilkesi olan, yerde, sürede ve olayda birlik kuralı. Devamını Oku

 • en iyi çaba ilkesi: Bir yatırım bankası ya da grubunun, bir şirket tarafından yeni çıkarılan hisse senedini olabilecek en iyi fiyattan ve en yüksek miktarda satmayı üstlenmesi. krş. aracılık yüklenimi, en iyi çaba yüklenimi Devamını Oku

 • en iyi çaba güvencesi: Bk. en iyi çaba yüklenimi Devamını Oku

 • en iyi çaba yüklenimi: Bir yatırım bankası ya da grubunun, bir şirket tarafından yeni çıkarılan hisse senedinin tümünü en iyi çabayı göstererek satmayı üstlenmesi, satamadıklarını ise çıkarana iade etme anlaşması. krş. aracılık yüklenimi, en iyi çaba ilkesi Devamını Oku

 • en iyi çaba yüklenimi: Bir yatırım bankası ya da grubunun, bir şirket tarafından yeni çıkarılan hisse senedinin tümünü en iyi çabayı göstererek satmayı üstlenmesi, satamadıklarını ise çıkarana iade etme anlaşması. krş. aracılık yüklenimi, en iyi çaba ilkesi Devamını Oku

 • çıkarım kuralı örneği: Bir çıkarım kuralının ilişkin olduğu çıkarım kalıbının (kuralın öngördüğü koşulu yerine getiren) herhangi bir örneği. || Örn. (…) Devamını Oku

 • Trouton kuralı: Pek çok sıvının normal kaynama noktasındaki buharlaşma entropisinin aynı olduğunu (88 J.mol-1.K-1’olduğunu) veren kural. Devamını Oku

 • en az aksiyon: Bk. en küçük eylem Devamını Oku

 • en aşağı en az: Asgarî. Devamını Oku

 • çıkış kuralı: (…) Krş.. ayırma kuralı, çifte değilleme, niceleyici değillemesi, tümel özelleme kuralı, tikel özelleme kuralı, zorunlulukçıkış kuralı. Devamını Oku

 • çıkış kuralı: (…) Krş.. ayırma kuralı, çifte değilleme, niceleyici değillemesi, tümel özelleme kuralı, tikel özelleme kuralı, zorunlulukçıkış kuralı. Devamını Oku

 • en az ceza haddi: Bk. en az ceza sınırı Devamını Oku

 • en az etkinlik yasası: (Biçim ruhbilimi) Karşılaşılan koşullar içinde seçilecek davranış biçiminin, en az erke harcamayı gerektiren davranış olacağı ilkesi. Devamını Oku

 • giriş kuralı: Öncülleri bir mantıksal değişmezi kapsamayıp sonucu bu değişmezi kapsayan çıkarım kuralı. Eklemlerin giriş kuralları şöyledir: (…) Krş.. tikel niceleyiciningiriş kuralı, tümel niceleyiciningiriş kuralı, olanaklılıkgiriş kuralı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar