en çok olabilirlik yöntemi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte en çok olabilirlik yöntemi kelimesinin manası:

 1. Ana kitle ve ana kitleden elde edilen örnek arasındaki benzerlik ilişkisinden yararlanarak bu örneğin elde edilme olasılığını maksimum yapan parametre değerinin tahmin edilmesi.
 2. (Kuramsal istatistik) Bir örneklemin olabilirlik işlevini en büyük yapan değer ya da değerler yardımı ile evrende geri kestirim yöntemi. Bu yöntemle elde edilen kestiriciye en çok olabilirlik kestiricisi adı verilir.

en çok olabilirlik yöntemi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • en çok olabilirlik kestiricisi: Bk. en çok olabilirlik yöntemi. Devamını Oku

 • en küçük kareler yöntemi: Gözlem ile örneklem değerleri farkından oluşan hata değerlerinin karesel toplamlarının enaza indirilmesine dayanan kestirim yöntemi. Bir eğrideki noktaların doğrusallıktan rasgele sapmalarını en aza indirerek doğrusal bir kalibrasyon eğrisinin elde edilmesini Devamını Oku

 • tümel kestirim: (Kuramsal istatistik) Örneklemin bir kesimi yerine tümünden elde edilen kestirim. Devamını Oku

 • olabilirlik oranı: Bir değiştirge uzayının alt uzayında elde edilen olabilirlik işlevinin en büyük değerinin, tüm uzay için elde edilen olabilirlik işlevinin en büyük değerine oranı. Devamını Oku

 • en küçük kareler yöntemi eky.: İstatistik hesap ve istatistik gökbilimde çok kullanılan bir hesap yöntemi . Birbirine bağlı nicelikler arasındaki bağlılığa ilişkin katsayıları, gözlenen değerlere göre, olasılığı en büyük ya da yanılgıyı en küçük küçük kılan bir yöntem. Devamını Oku

 • gauss markov savı: (Kuramsal istatistik) Bir evrenden çekilen gözlemlerin doğrusal birleşimine dayalı bir evrendeğerin yansız kestiricisine ilişkin ana kanıtsav. Kestiriciler en küçük üstikiler yöntemi ile elde edildiği zaman evrendeğerin doğrusal yansız kestiricisi en küçük değişkelidir. Devamını Oku

 • en büyük en çok en yüksek: A’zamî. Devamını Oku

 • en düşük ederle değerlendirme yöntemi: Varlığın dengelem günündeki geçerli ederinin tümdeğerinden düşük olması nedeniyle geçerli eder temel alınarak yapılan değerleme yöntemi. Devamını Oku

 • delphi yöntemi: Bk. grup tahmin yöntemi Devamını Oku

 • olabilirlik işlevi: (Kuramsal istatistik) (…) Devamını Oku

 • yansız kestirici: (Kuramsal istatistik) Tüm örneklem büyüklükleri için, beklenen değeri (…)evrendeğerine eşit olan (…)kestiricisi : (…) ay. bkz. yan. Devamını Oku

 • ödünç verme yöntemi: Okuyucuya ödünç verilecek kitaplık gereçleriyle ilgili kaydın tutulma biçimini saptayan yöntem, a. bkz. işlem kartlı ödünç verme, markayla ödünç verme, çekli ödünç verme, Newarködünç verme yöntemi, Dîckmanödünç verme yöntemi, Islingtonödünç verme yöntemi, fotoğrafiködünç verme yöntemi, delikli kartlaödünç verme yöntemi, ses-kayıtödünç verme yöntemi. Devamını Oku

 • lagrange çarpanlar yöntemi: Koşullu ekstremum probleminin, Lagrange fonksiyonu yardımıyla çözülme yöntemi. Devamını Oku

 • lagrange çarpanlar yöntemi: Koşullu ekstremum probleminin, Lagrange fonksiyonu yardımıyla çözülme yöntemi. Devamını Oku

 • en az değişim yöntemi: Deneycinin, uyaranı çok az azaltıp, çoğaltması ve bunları ölçünlü uyaranla karşılaştırması işlemi. (Bu yolla duyumeşiğinin bulunmasına çalışılır.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar