en iyi dağıtım sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte en iyi dağıtım kelimesinin manası:

 1. (örnek) İstenilen nicelik en büyük olacak biçimde örneklem birimlerini çeşitli katmanlara ayırma.

en iyi dağıtım ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • rasgele seçim: (örnek.) Örneklem birimlerini, her olası örneklemin seçilme olasılığı belirlenmiş ve değişmez olacak biçimde seçme yöntemi. Devamını Oku

 • yansız örneklem: (örnek.) Bir yan’a neden olacak süreç kullanmadan seçilen örneklem. Bu süreç, seçim yöntemi, yanlış tanım, yanıtsızlık, soruların düzeni, görüşmeci yanı vb. işlemleri kapsar. Devamını Oku

 • türlü: Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif. Çeşit veya çeşitleri toplayan daha geniş bir bölüm. Devamını Oku

 • en iyi altküme denklemi: (bağlanım çözümlemesi) Bağlanım çözümlemesinde önceden belirlenmiş bir ölçütü en küçük yapan ve örnekbiçime katkısı önemli olan değişkenlerden oluşan altküme denklemi. Bu denkleme girecek değişkenler ya tüm olası bağlanım denklemleri elde edilerek ya adımsal biçimde tek tek denkleme eklenerek ya da çıkartılarak seçilirler. Devamını Oku

 • iyi: İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı Örnek: Bir aralık iyi fal bildiğimi haremde duyurdum. F. R. Atay Bol, yararlı, kazançlı. Çok. Devamını Oku

 • eşdağıtım odası: Çürütme çukurundan gelen kirli suyun sızdırma hendeklerinde dengeli bir biçimde dağıtılmasını sağlıyan sifonlu odacık. Devamını Oku

 • dağıtım kutusu: Ana kabloyla gelen elektrik akımının tiyatro yapısının çeşitli yerlerine dağıtıldığı korunçlarla güvenceye alınmış dolap ya da kutu. Ortak dalgalıktan bütün almaçlara dalgalık bağlantısı sağlayan aygıt. Devamını Oku

 • dağıtım: Dağıtma işi, tevzi. Bir merkezden çeşitli yerlere gönderme işi. Devamını Oku

 • ömeklem tasarımı: (Örnek.) Verilen bir örnekleme çerçevesinde örneklem seçimi için geçerli kurallar kümesi. Kullanıcıya göre değişik içerik kazanan bir terimdir. Örneklem seçiminin tüm aşamalarına örnekleme tasarı; buna kestirim yöntemi eklenirse örnekleme tasarımı; bunlara da sormacayı uygulayanların eğitimi, seçimi vb. eklenirse sormaca tasarımı adı verilir. Devamını Oku

 • sayımsal yaklaşım: Gözlem birimlerini belli ayrıtlarına ayrıştırarak bu ayrıtların çeşitli seçeneklerine göre yapay kesimler içinde toplayan ve böylace birimin devinimsel bütünlüğünü özellikler yığınına indirgeyen yaklaşım. Devamını Oku

 • en iyi polinomsal yaklaşım: (…) Devamını Oku

 • çok: Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı Örnek: Bana matematik çok kolay geldi. F. R. Atay Aşırı bir biçimde Örnek: Sanırım ki anamı daha çok severim. M. Ş. Esendal Devamını Oku

 • tıklım tıklım: Çok kalabalık, ağzına kadar dolu Örnek: Mal müdürlüğünün küçük ama tıklım tıklım dolu salonunda çıt çıkmıyordu. T. Buğra Hiç boş yer kalmayacak biçimde Örnek: Alt katlar tıklım tıklım eşyalarla dolu mağazalardan ibaretti. S. F. Abasıyanık Devamını Oku

 • dizgesel örneklem: (örnek.) Belli bir kurala bağlı olarak elde edilen örneklem. Örneğin, bir dizelgeden her k’yıncı birimin alınmasıyla oluşturulan örneklem. Bu birimler arasındaki uzaklığa örnekleme aralığı adı verilir. Devamını Oku

 • katmanyazar: Bir sıvı ya da gaz içindeki özdekleri bir katı ortama, yerine göre kağıt üzerine soğurarak çeşitli, kimileyin de ayrı renklerde katmanlara ayıran aygıt. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar