en küçük en büyük ilkesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte en küçük en büyük ilkesi kelimesinin manası:

 1. (Karar kuramı) Yanlış bir karar alındığında, en büyük çekinceyi küçük yapmayı sağlayan karar alma ilkesi.

en küçük en büyük ilkesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bayes çözümü: (Karar kuramı) Herhangi bir olasılık dağılımına göre, ortalama çekinceyi en küçük yapan karar işlevi. Devamını Oku

 • en uygun karar işlevi: (Karar kuramı) Karar kuramında, çekince işlevi açısından kendisinden daha iyisi olmayan karar işlevi. Devamını Oku

 • en büyük tutarlı küme: Hiç bir dizimsel tutarlı önerme kümesinin öz altkümesi olmayan dizimsel tutarlı önerme kümesi, || Temel mantıklı dizimsel tutarlı bir kuramın mantıkça kapalı önerme kümesi en büyük tutarlı bir kümedir. Devamını Oku

 • yöneticiler mantığı çözümleyici kümesi: Yöneticilere ilişkin almaşıklık bağıntılarının gerektirdiği koşulları yerine getiren temel mantıklı çözümleyici küme. || Krş.. kipsel almaşıklık bağıntısı, bilgisel almaşıklık bağıntısı, sanısal almaşıklık bağıntısı, ödevsel almaşıklık bağıntısı, yeğleme almaşıklık bağıntısı, olmuşlu almaşıklık bağıntısı, olacaklı almaşıklık bağıntısı. Devamını Oku

 • çelişmezlik ilkesi: Çelişik önermeleri özünde bulundurmayan ve yasaklayan kuram. (Varlıkbilimde) “Aynı şeyin aynı bağlantılar içinde aynı durumda olması ve olmaması olanaklı değildir.” (Aristoteles) Formülü: “S aynı zamanda P ve P olmayan olamaz.” Devamını Oku

 • en küçük eylem: İşleybilimde, alası yörüngelerden eylemin en küçük olanının yeğleneceği ilkesi. İşleybilimde, alası yörüngelerden eylemin en küçük olanının yeğleneceği ilkesi. Devamını Oku

 • en büyük en çok en yüksek: A’zamî. Devamını Oku

 • çelişiklik ilkesi: İki çelişik önermenin hem doğru hem yanlış olamayacağı ilkesi. İki -> çelişik önermenin aynı zamanda doğru olamadığı gibi, aynı zamanda yanlış da olamayacağı ilkesi. Devamını Oku

 • en küçük kareler yöntemi: Gözlem ile örneklem değerleri farkından oluşan hata değerlerinin karesel toplamlarının enaza indirilmesine dayanan kestirim yöntemi. Bir eğrideki noktaların doğrusallıktan rasgele sapmalarını en aza indirerek doğrusal bir kalibrasyon eğrisinin elde edilmesini Devamını Oku

 • rasgele karar işlevi: (Karar kuramı) Olası karar işlevleri kümesinden, rasgele sayılar çizelgesi gibi araçlar yardımıyla seçilen bir karar işlevi. Devamını Oku

 • aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık: İki karşıt ve aynı derecede sakıncalı durum karşısında karar verme zorluğunu anlatan bir söz. Devamını Oku

 • miscall: Yanlış adlandırmak, yanlış karar vermek (hakem), sövüp saymak [brit.] Yanlış isim vermek Devamını Oku

 • en büyük: Bk. en çok Devamını Oku

 • karşılık ilkesi: İki ülke uyruklarına aynı hakların tanınması ilkesi. Devamını Oku

 • en büyük kent: Bir ülkenin, öteki büyük kentlerinden iki ya da üç kat büyük, yalnız insan sayısı yönünden değil, ekonomik ve ekinsel etkileri açısından da en önde gelen kenti. Türkiye’de istanbul, İran’da Tahran, Meksika’da Mexico City, Mısır’da Kahire ve İngiltere’de Londra gibi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar