endergonik sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte endergonik kelimesinin manası:

 1. (Yun. endon: içinde; ergon: iş) Enerji gerektiren.

endergonik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • endergonik reaksiyon: Serbest enerjinin alınmasıyla oluşan kimyasal bir reaksiyon. ∆Go pozitif olduğunda serbest enerjinin alınmasıyla ilerleyen reaksiyon. Devamını Oku

 • enerji dengesi: Enerji alımıyla harcaması arasındaki denge. Enerji alımı enerji harcamasını aştığı zaman vücutta fazla enerji depolanır ve vücut ağırlığında artış görülür, pozitif enerji dengesi. Enerji alımı az olduğunda vücuttaki depolar kullanılır ve vücut ağırlığında azalma görülür, negatif enerji dengesi. Devamını Oku

 • elektrolitik hücre: Hücre reaksiyonun oluşması için dış bir enerji kaynağı gerektiren bir elektrokimyasal hücre. Devamını Oku

 • besi doku: Tohumların içinde embriyoyu çevreleyen bölüm. Yumurta akı maddesi. Devamını Oku

 • negatif enerji dengesi: Enerji yetersizliğinde görülen, özellikle çok yavru doğuran hayvanlarda ve sütçü sığırlarda gebeliğin sonu ile laktasyonun başlangıcı arasındaki dönemde enerji yetersizliğine bağlı olarak oluşan, beslemeye bağlı bir problem, NEB. Devamını Oku

 • endodermis: (Yun. endon: içinde; derma: deri) Damarlı bitkilerde kök ve gövdedeki korteks hücrelerinin en iç tabakası. Devamını Oku

 • endomiksis: (Yun. endon: içinde; mixis: karışık) Aynı bireyin dişi ve erkek çekirdeklerinin birleşmesi ile olan döllenme. Devamını Oku

 • metabolik enerji: Bir yem maddesinde ham enerjiden kanatlılarda gübre enerjisi, geviş getirenlerde gübre, idrar ve fermantasyon gazlarıyla kaybolan enerjinin çıkarılmasıyla geriye kalan enerji, çevrilebilir enerji, metabolize olabilir enerji, ME. Alınan yemin kuru Devamını Oku

 • endobiyotik: (Yun. endon: içinde; biotikos: hayata ait) Diğer bir canlı içinde yaşayan. Diğer bir canlı içinde yaşayan. Devamını Oku

 • endobiyoz: (Yun. endon: içinde; bios: hayat) Diğer bir canlı içinde yaşama olayı. Diğer bir canlı içinde yaşama olayı. Devamını Oku

 • endosimbiyont: (Yun. endon: içinde; symbionai: birlikte yaşamak) Dinoflagellatlar içinde yaşayan siyanobakteriler gibi, bir organizmanın içinde yaşayan diğer bir organizma. Dinoflagellata’lar içinde yaşayan siyanobakteriler gibi bir organizmanın içerisinde yaşayan diğer bir organizma. Devamını Oku

 • adenozin trifosfat: Canlıların doğrudan kullandığı hücresel enerji molekülü, biyolojik enerji. Hücrede kimyasal enerjinin saklandığı ve serbestlendiği bir organik molekül ve nitrojenli bir baz olan adenin, bir pentoz şeker olan riboz ve üç Devamını Oku

 • endopoliploidi: (Yun. endon: içinde; polys: çok; aploos: bir kat; eidos: şekil) Diploit bir bireyde, çekirdeklerinde 4C, 8C, 16C, 32C…. miktarında DNA kapsayan hücrelerin görülmesi. Devamını Oku

 • charge a battery: Bir bataryayı şŸarj etmek, bir bataryaya enerji vermek, enerji depolama hücresini yeniden enerji ile yüklemek Devamını Oku

 • reseptör aracılığı ile endositoz: (Yun. endon: içinde; kytos: hücre) Birçok hayvanda, örtülü çukurların bulunduğu yerlerde hücre yüzeyindeki özel reseptörlere bağlanarak endositozla hücre içine madde alınması yolu. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar