entertain sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte entertain kelimesinin manası:

 1. Eğlendirmek, oyalamak, ağırlamak, misafir etmek, aklında bulundurmak
 2. Eğlendirmek, avutmak, meşgul etmek
 3. Misafir etmek, ağırlamak, ikram etmek
 4. Misafir kabul etmek
 5. Hatırda tutmak
 6. Göz önünde bulundurmak

entertain ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • entertain a motion: (başŸkan) bir teklifi kabul edip kurula sunmak. Devamını Oku

 • entertain oneself: Eğlenmek Devamını Oku

 • amuse: Eğlendirmek, avutmak Eğlendirmek, güldürmek, oyalamak, neşelendirmek Devamını Oku

 • remember: Hatırlamak, hatırda tutmak, unutmamak, hatıra getirmek, anmak, yad etmek Hatırlamak, anımsamak, hatırda tutmak, anmak, düşünmek, yadetmek, aklında tutmak, ihmal etmemek Devamını Oku

 • constrain: Zorlamak, mecbur etmek; sınırlamak; baskı yapmak; tutmak, alıkoymak, menetmek Zorlamak, mecbur etmek, mecbur tutmak, zorla yaptırmak Devamını Oku

 • cheer: Alkışlamak, keyiflendirmek, neşelendirmek, teşvik etmek, teselli etmek, avutmak, ferahlamak, sevinçle bağırmak, neşeli sesler çıkarmak Alkış tutmak, tempo ile bağırarak taraf tutmak Devamını Oku

 • divert: İlgisini başka yöne çekmek, dikkatini dağıtmak Çevirmek, saptırmak Devamını Oku

 • keep: Tutmak, bulundurmak, sağlamak, korumak, temelli almak, sürdürmek, devam ettirmek, alıkoymak, bakmak, gözkulak olmak, işletmek, uymak, kalmak, durmak, kutlamak Tutmak, saklamak, hıfzetmek, elde tutmak, muhafaza etmek Devamını Oku

 • guard: Korumak, muhafaza etmek, himaye etmek Gözaltına almak, nezaret altında bulundurmak Devamını Oku

 • consider: Göz önüne almak, hesaba katmak, addetmek, göz önünde bulundurmak, düşünmek, göz önünde tutmak, dikkate almak; saygı göstermek, saymak; görmek; fikrinde olmak Düşünmek Devamını Oku

 • sprang: Spring. Sıçramak, fırlamak, yay gibi fırlamak, birden çıkmak, yaylanmak, çarpmak, çıkmak, doğmak, ortaya çıkmak, eğilmek, esnemek, çatlamak, patlamak, pat diye söylemek, eğmek, bükmek, ikram etmek, ödemek, tahliye ettirmek, hapisten çıkarmak Devamını Oku

 • kemik atmak: Hkr. susturmak, oyalamak için birini küçük bir şeyle avutmak. Devamını Oku

 • retain: Alıkoymak tutmak, elinde bulundurmak Ücretle tutmak (avukat, uzman) Devamını Oku

 • eğlendirici film: İzleyiciyi oyalamak, avutmak, hoşça vakit geçirmesini sağlamaktan başka amaç gütmeyen film çeşidi. Devamını Oku

 • eğlendirici oyun: Seyirciyi oyalamak, avutmak, ona hoşça vakit geçirmesini sağlamaktan başka ereği olmayan oyun türü. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar