entitle sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte entitle kelimesinin manası:

 1. İsimlendirmek, hak etmek, adlandırmak, ünvan vermek, yetki vermek, hak tanımak
 2. Hak kazandırmak, yetki vermek, salâhiyet vermek
 3. Ünvan vermek, ad takmak.

entitle ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • warrant: Temin etmek Teminat vermek, garanti etmek Devamını Oku

 • entitle to a pension: Emekli aylığına hak kazanmak Devamını Oku

 • call: Bağırma, çağırma, bağırış, haykırma Ötüş ötme (kuş) Devamını Oku

 • authorize: [authorize (Amer.) ] yetki vermek, ruhsat vermek, izin vermek, onaylamak Yetki vermek, saIâhiyet vermek Devamını Oku

 • empower: Yetki vermek, salâhiyet tanımak İzin vermek, müsaade etmek. Devamını Oku

 • enable: Muktedir kılmak, kuvvet vermek Yetki vermek, salâhiyet tanımak Devamını Oku

 • dub: (bed, bing) dublaj yapmak, filmi çekiminden sonra seslendirmek. Ünvan vermek, isim vermek, ad takmak, dublaj yapmak, düzeltmek, deriyi yağlayıp yumuşatmak Devamını Oku

 • designate: (gen nitelendirdiğiisimden sonra) atanmış, tayin edilmiş veya seçilmiş (fakat henüz memuriyete başlamamış). Göstermek, işaret etmek, belirtmek, tasrih etmek Devamını Oku

 • invest: Yatırmak, yatırım yapmak, giydirmek, donatmak, yetki vermek, sarmak, kuşatmak Yatırmak Devamını Oku

 • power: Yetenek, kabiliyet İktidar, kuvvet, kudret, güç Devamını Oku

 • license: Licence izin, ruhsat İzin tezkeresi, ruhsatname, lisans Devamını Oku

 • denominate: İsim koymak, ad vermek, demek, nam vermek Tefrik etmek, ayırmak, belirtmek, göstermek. Devamını Oku

 • animate: Hayat vermek, hayatiyet kazandırmak, ihya etmek, canlandırmak Şevklendirmek Canlandırmak, hareketlendirmek, anime etmek, neşelendirmek, diriltmek Devamını Oku

 • authority: Otorite, yetki, yetki belgesi, hüküm, nüfuz, itibar; uzman, bilirkişi; hak Yetki, salâhiyet, hâkimiyet , otorite Devamını Oku

 • render: Karşılık olarak vermek İade etmek, geri vermek Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar