Entomopoksvirüsler sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte Entomopoksvirüsler kelimesinin manası:

 1. Poxviridae ailesinde yer alan böcek çiçek virüslerinin bulunduğu bir alt aile, Entomopoxvirinea.

Entomopoksvirüsler ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • Kordopoksvirüsler: Poxviridae ailesinde yer alan ve bünyesinde omurgalıların poks virüslerini bulunduran alt aile. Devamını Oku

 • Kordopoksvirüsler: Poxviridae ailesinde yer alan ve bünyesinde omurgalıların poks virüslerini bulunduran alt aile. Devamını Oku

 • keçipoksvirüsler: Poxviridae ailesinin Kordopoksvirüsler alt ailesinde yer alan ve bünyesinde koyun, keçi çiçek ve sığırların kabarcıklı deri hastalığı virüslerini de bulunduran virüs cinsi, kapripoksvirüsler. Devamını Oku

 • ECBO virüsler: Picornaviridae ailesinde enterovirüs cinsinde yer alan ve sığırlarda özellikle dışkıdan izole edilen virüsler. Devamını Oku

 • retrovirüsler: Lösemiye ve hayvanlarda tümörlere sebep olan onkovirüslerin bulunduğu 100-120 nm çapında, ikozahedral kapsidli bir virüs familyası. Hayat devri esnasında revers transkriptazı kullanan ve tek iplikli RNA ile protein örtüsünden oluşan virüsler. AİDS virüsü gibi. Devamını Oku

 • Poksvirüsler: İnsan ve hayvan çiçek hastalığı virüsleri gibi, yapılarında 130-280 kbç uzunlukta çift iplik DNA genomu bulunduran, 300-350 nm büyüklükte ve kompleks yapılı virüslerin oluşturduğu virüs ailesi, çiçek hastalığı virüsleri, Poxviridae. Devamını Oku

 • Mastadenovirüsler: Adenoviridae ailesinde bulunan bir virüs cinsi. Devamını Oku

 • aftovirüsler: Bünyesinde şap hastalığı virüsünü de bulunduran Picornaviridae ailesinde bir virüs cinsi. Devamını Oku

 • Anisakis: Ascaridoidea aile üstünde, Anisakidae ailesinde bulunan nematod cinsi. Bu cinse bağlı türler deniz memelileri ve kuşların midesinde bulunur. İnsanlar enfeksiyona larvalarıyla enfekte balıkları çiğ veya az pişmiş yemek suretiyle yakalanırlar. Devamını Oku

 • kuduz benzeri virüsler: Rhabdoviridae ailesinde, lizzavirüs cinsinde bulunan ve kuduz virüsü benzeri morfolojiye sahip olan virüsler. Devamını Oku

 • Hepatnavirüsler: İnsan hepatit B virüsü ve hayvanlardaki hepatit B virüs benzeri virüsleri bünyesinde bulunduran, kısmi çift iplikli DNA genom yapısına sahip, zarflı ve yaklaşık 42 nm büyüklüğe sahip virüslerin oluşturduğu aile, Hepadnaviridae. Devamını Oku

 • Bünyavirüsler: Negatif anlamlı, parçalı ve tek iplik RNA’ya sahip, zarflı virüslerin bulunduğu bir virüs ailesi, Bunyaviridae. Devamını Oku

 • ekzojen retrovirüsler: Tipik enfeksiyöz ajan gibi davranan ve bulunduğu konak veya hücrede yatay yolla diğer konaklara bulaşabilen retrovirüsler. Devamını Oku

 • sığırların papüler stomatitisi: Poxviridae ailesinde yer alan sığır parapoksvirüs 1’in sığırlarda neden olduğu, hafif seyirli merme, burun delikleri ve ağız boşluğunda çok sayıda küçük, sert kabartıların oluşmasıyla belirgin, iyi seyirli hastalığı. Ara sıra yemek borusu ve ön midelerde de patolojik değişimlere rastlanır. Kabarıklıkların ortalarındaki nekroz nedeniyle, krater benzeri bir görünüm biçimlenir. Devamını Oku

 • kabarcıklı deri hastalığı: Poxviridae ailesinde kapripoksvirüs cinsinde bir virüsün sığırlarda neden olduğu, deride yaygın ve ağrılı şişliklerin görüldüğü hastalık. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar