enzim sensörü sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte enzim sensörü kelimesinin manası:

 1. Elektrot enzim/analit reaksiyonunda oluşan ürüne cevap veren, tutuklanmış bir enzimle kaplı bir zar elektrot.

enzim sensörü ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • redoks elektrotu: Sistemin elektrot potansiyeline cevap veren bir inert elektrot. Devamını Oku

 • indikatör elektrot: Potansiyeli, analit derişiminin (aslında aktivite) logaritması ile orantılı olan elektrot. Devamını Oku

 • anjiyotensin dönüştürücü enzim: Büyük oranda akciğerlerde bulunan ve anjiyotensin I’i, güçlü damar büzücü etkiye sahip olan anjiyotensin II’ye dönüştüren enzim. Devamını Oku

 • enzim indükleyici: Biyotransformasyonda görevli bazı enzim veya enzim sistemlerinin üretimini artıran veya yıkımlanmasını azaltan ve böylece dokulardaki enzim düzeyini ve buna bağlı olarak da etkinliğini artıran maddeler. Karaciğerde ilaç biyotransformasyonunda görevli olan mikrozomal enzimlerin indüklenmesini gerçekleştiren binlerce madde vardır ve bunlar fenobarbital tipi ve poliaromatik hidrokarbon tipinde artış yapanlar olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Devamını Oku

 • enzim immunoassay: Enzimle bağlanmış immünosorbent deneyi. Devamını Oku

 • sensör: Algılayıcı Devamını Oku

 • aşırı gerilim: Bir elektrot tepkimesinin belli bir hızda ilerlemesi için, elektrot denge potansiyeline ek olarak uygulanan gerilim. (Büyüklüğü, akım altındaki bir elektrot potansiyelinden, denge potansiyelini çıkarmakla bulunur.) Devamını Oku

 • latent enzim: Şartların değiştiği anda faaliyet gösteren enzim. Devamını Oku

 • monovalent allosterik enzim: Bir modülatör tarafından aktive edilen veya baskılanan allosterik enzim. Devamını Oku

 • indüklenebilen enzim: Besi yerlerindeki özel maddelerin varlığına bağlı olarak üretimi uyarılan ve sürekli sentezlenmeyen enzim. Devamını Oku

 • polivalent allosterik enzim: Birden fazla modülatör tarafından uyarılan veya baskılanan allosterik enzim. Devamını Oku

 • allosterik enzim: Birden fazla alt birimden oluşan, etkinliği etkin merkezden başka bölgeye özgün bir modülatörün kovalent olmayan bağlarla bağlanmasıyla düzenlenen katalitik aktiviteli düzenleyici bir enzim. Devamını Oku

 • çözülebilir enzim: Sitoplâzmada belirli yerlerde bulunan enzimlerin tersine, serbest olarak bulunan enzim. Devamını Oku

 • fotoreseptör: (Yun. phos: ışık; recepteur: alınmış) 1. Göz gibi ışığa duyarlı duygu organı. 2. Koni ve çomak hücreleri gibi bir hücrenin ya da hücrenin bir kısmının ışığa duyarlı olması. 3.Rodopsin, klorofil gibi ışığa cevap veren duyarlı molekül. Devamını Oku

 • prostaglandin sentetaz enzim baskılayıcıları: Siklooksijenaz enzimini baskılayarak araşidonik asitten prostaglandin sentezlenmesini engelleyen asetaminofen, salisilik asit, naproksen vb. maddeler, prostaglandin sentetaz enzim inhibitörleri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar