enzootik kan işeme sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte enzootik kan işeme kelimesinin manası:

 1. Erişkin sığırlarda, alt idrar yollarındaki kanamalar veya tümörlere bağlı olarak oluşan aralıklı olarak idrarda kan bulunması ve anemiyle belirgin sendrom, enzootik hematüri, hematüriya vezikalis bovis, sığırların idrar torbası hematürisi. Başta eğrelti otu olmak üzere, ptakuilosit içeren bitkilerin tüketimi sonucu biçimlenir.

enzootik kan işeme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kan işeme: İdrara kan karışması, idrarın kanlı oluşu, hematüri. Devamını Oku

 • eğrelti otu zehirlenmesi: Sığırlar tarafından eğrelti otunun tüketilmesi sonucu tiyaminaz enziminin B1 vitaminini parçalamasıyla oluşan, trombositopeni, agranülositozis ve anemi gibi kan tablosundaki bozuklukların yanı sıra, taşıdığı tiyaminaz nedeniyle tiyamin eksikliği, burun ve döl yolu mukozasında kanama, kan işeme ve idrar torbası tümörleriyle belirgin akut veya kronik seyirli zehirlenme. Erişkin sığırlarda görülen Haematuria vesicalis bovis, eğrelti otunun bulunduğu meralarda Devamını Oku

 • kan grupları: İnsan topluluklarında çeşitli antijen sistemlerine göre farklı kan tiplerinin sınıflandırılması. En önemli kan grubu sistemi ABO sistemidir. Alyuvarlarda A ve B aglütinojenleri ile kan plâzmasında A ve B aglütininlerinin bulunup bulunmamasına göre meydana gelen kan tipleri olup A, B, AB, O olmak üzere dört tiptir. AB kan grubundaki kişiler A ve B antijenlerine sahiptir ve Devamını Oku

 • enzootik kalsinozis: Belli bir sayıdaki hayvan varlığının önemli bir bölümünde dokularda kalsiyumun tuzlarının birikmesi veya kireçlenmeyle klinik olarak bitkinlik, yürüme isteksizliği, bacak ve sırt kaslarının gergin duruşlarıyla belirgin, genellikle 1, 25-dihidroksikolekalsiferol içeren ve kalsiyumun bağırsaklardan emiliminin artıran bitki zehirlenmelerinden kaynaklanan hastalık, Manchester zayıflama hastalığı. Devamını Oku

 • emeğin ortalama verimliliği: Diğer üretim faktörleri sabitken, değişen emek değerlerine bağlı olarak birim emek başına elde edilen ürün. Devamını Oku

 • enzootik: Bir bölgeye has veya orada sürekli olarak bulunan enfeksiyon, bitki veya hayvan ırkı. Belli bir bölgede hayvanlar arasında herhangi bir hastalığın, her zaman ancak az sayıda görülmesi durumu. Devamını Oku

 • gevşeme kusuru: Düz kas ipliklerinin sinirsel uyarımının yetersizliği sonucu tam olarak gevşeyememesi veya gevşemesi gerekirken kasılı durumunu korumasıyla belirgin bozukluk, akalazya. Özellikle sindirim kanalının birbirine geçiş bölgelerindeki büzgenlerde görülür ve ilgili organların genişlemesine neden olur. Devamını Oku

 • içi kan ağlamak: Çok kederli olmak. Devamını Oku

 • döşeme ressamı: Döşenmeye hazırlık olmak üzere, görünçlüğün taslağını çizen, döşemenin yerleştirilmesini sağlayan, çağın gereklerine göre taslak çalışmaları yapan kimse. Devamını Oku

 • işeme: İşemek işi. Devamını Oku

 • kaba tüylü horoz ibiği zehirlenmesi: Kaba tüylü horoz ibiği bitkisinin tüketimi sonucu özellikle domuz ve sığırlarda biçimlenen bir çeşit oksalat zehirlenmesi, Amaranthus retrofleksus zehirlenmesi. Devamını Oku

 • kaba tüylü horoz ibiği zehirlenmesi: Kaba tüylü horoz ibiği bitkisinin tüketimi sonucu özellikle domuz ve sığırlarda biçimlenen bir çeşit oksalat zehirlenmesi, Amaranthus retrofleksus zehirlenmesi. Devamını Oku

 • idrar tutulması: İdrarın sidik torbasından akmasını sağlayan m. Detrusor vesicae’nın felci, idrar torbası krampı veya urolithiasis ve tümörlerle idrar kanallarının tıkanması gibi nedenlerle idrarın sidik torbasında tutulması, dışarıya akıtılamaması, üriner retensiyon, retensiyo ürina, idrar birikmesi, hlk. sidik tutkunluğu. Devamını Oku

 • el emeği: Elde yapılan iş. Bu çalışmanın karşılığı. Devamını Oku

 • enzootik kas distrofisi: Kuzu, buzağı, tay ve oğlaklarda E vitamini ve selenyum yetersizliğine ilgili kalp kası veya iskelet kaslarında hiyalin dejenerasyonundan başlayıp Zenker nekrozuna ve kireçlenmeye kadar ilerleyen bozukluklarla belirgin beslenme hastalığı, nütrisyonel miyopati. Kuzularda beyaz kas hastalığı, katı kuzu hastalığı veya bükülmez kuzu hastalığı olarak da bilinir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar