epidermoidal sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte epidermoidal kelimesinin manası:

 1. Epidermoidal, epidermis gibi, üst deri gibi, derinin en üst tabakası gibi

epidermoidal ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • üst deri: Deriyi oluşturan iki tabakadan dışta olanı, epiderm. Yüksek bitkilerde bütün bölümleri sararak onları dış etkilerden koruyan renksiz, saydam, bir hücreli tabaka, epiderm. Devamını Oku

 • epidermical: Epidermis (üst deri) ile alakalı veya epidermise ait, derinin en üst tabakası ile alakalı Devamını Oku

 • dermal papilla: Derinin epidermis ile dermis tabakası arasındaki sınırda, dermisten epidermis içine doğru uzanan parmak şeklindeki uzantılar. Deri epidermisinin dermisiyle birleşim yerinde yer alan mikroskopik papillalar. Çok katlı yassı epitelde kan damarları Devamını Oku

 • dermis: Alt deri katmanı Bk. alt deri Devamını Oku

 • scarf skin: Derinin en dışŸ katmanı, epidermis, üst deri Devamını Oku

 • orta deri: Dış deri ve iç deri arasındaki hücre katmanı, mezoderm. (Yun. mesos: orta; derma: deri) Omurgalılarda boşaltım ve üreme organları, derinin dermis tabakası, yürek kası ve iskelet kasını meydana getiren, gastrulada Devamını Oku

 • çok tabakalı yassı epitel: Derinin epidermis tabakası, ağız ve özofagusta olduğu gibi, eşit biçimde olmayan birçok hücre sırasından oluşan, en alt sıradaki hücreleri silindirik, en üst sıradaki hücreleri yassı olan örtü epiteli. Devamını Oku

 • ektoderm: Dış deri. Derinin en dış tabakası. Devamını Oku

 • idiopatik müsinözis: Çin kökenli Shar-Pei köpeklerinde derinin dermis tabakasında aşırı derecede mukopolisakkarit birikimi sonucu derinin kalınlaşması, şişkin ve kıvrımlı olmasıyla belirgin deri bozukluğu, doğuştan miksödem, Shar-pei köpeklerinin müsinözisi. Devamını Oku

 • tanecikli tabaka: (Lat: stratum: kat; granulum: tanecik) Üst derinin (epidermis) üreyen tabakası (stratum germinativum) üzerinde hücrelerinin sitoplâzmasında keratohiyalin tanecikleri bulunan tabaka. Granüllü tabaka. Üst derinin üreyen tabakası üzerinde hücrelerinin sitoplazmasında keratohiyalin tanecikleri Devamını Oku

 • nasır: En çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle oluşmuş deri Örnek: Ellerinde nasır, yüzlerinde nur / Yarına ümitle yürüyenlere / Bir selam uçuralım. O. V. Kanık Yerel basınç uygulanan bölgelerde hiperkeratozis ve epidermis kalınlaşmasıyla belirgin iyi sınırlı, kabarık ve gri renkte deri kalınlaşması ve sertleşmesi, kallus, tilom. Kemik çıkıntılarının bulunduğu diz, dirsek Devamını Oku

 • ekzodermis: (Yun. exo: dışa doğru; dermis: deri) Bitkilerin köklerinde epidermis tabakasının alanda yer alan, hücre çeperleri süberin, selüloz ve lignin biriktiren birkaç şua hücreden oluşmuş tabaka. Bitkilerin köklerinde epidermis tabakasının altında Devamını Oku

 • saydam tabaka: Gözün ön bölümünde bulunan, ışığı geçiren küresel zar, kornea. (Lat: stratum: tabaka; lux: ışık) Derinin epidermis tabakasında, granüllü tabakanın üzerinde ve keratinli tabakanın altında yer alan, hücreleri eleidinle dolu olduğu Devamını Oku

 • üreyen kat: (karşılık: Malpighi katı, stratum germinativum), (Lât. stratum=kat, (Lât. germen = tomurcuk: Üst-derinin (epidermis) en alt katı olup silindir biçimi olan ve yukarı doğru yassılaşan birkaç göze sırasından yapılmış olup üst-derinin öteki katlarını meydana getirir. Devamını Oku

 • uyuz: Böceğinin, üst derinin altına girerek yaptığı kaşındırıcı, bulaşıcı bir deri hastalığı. Bu hastalığa tutulmuş olan Örnek: Uyuz köpekler gibi ne arkadan geliyorsun? S. Birsel Hareketli, canlı olmayan, uyuşuk, pısırık, miskin kimse Örnek: Bu uyuz, can Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar