epikotil sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte epikotil kelimesinin manası:

 1. (Yun. epi: üzerinde; kotyle: kâse) Apikal meristemde sonlanan, bazen bir ya da birkaç genç yaprak taşıyan, kotiledonun üzerinde genç bitki embriyosunun gövdeye benzer ekseni.

epikotil ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • filotaksi: (Yun. phyllon: yaprak; taxis: düzenleme) Gövde ekseni üzerinde yaprakların diziliş şekli. Gövde ekseni üzerinde yaprakların diziliş biçimi. Devamını Oku

 • orman gülü: Avrupa, Asya dağlarında yetişen açelyaya benzer bitki. Yaprak ve çiçeklerinde andromedotoksin, erikolin gibi glikozitler içeren, yaprakları enfüzyon ve dekoksiyon biçiminde şuur kaybı ve romatizma ağrılarının tedavisinde kullanılan fundagiller familyasından bir Devamını Oku

 • mikrosporofil: (Yun. mikros: küçük; sporos: tohum: phyllon: yaprak) Üzerinde mikrosporangiyumun geliştiği küçük yaprak ya da yaprak şeklindeki yapı. Tohumsuz bitkilerde bir tek damarlı doku şeridi içeren küçük bir yaprak. Devamını Oku

 • epifit: Üst bitken. (Yun. epi: üzerinde; phyton: bitki) 1. Bir bitkinin dış yüzeyinde yaşayan fakat ondan su ya da besin almayan bitki. 2. İnsan ya da hayvan üzerinde yaşayan ektoparazit bir Devamını Oku

 • aksillar meristem: Yaprak tabanında bulunan koltuk altı tomurcuklarının uç (apikal) meristemi. Devamını Oku

 • tomurcuk: Bir bitkinin üzerinde bulunan ve ileride sap, çiçek veya yaprak verecek olan filiz. Çiçek açacak gonca Örnek: Birden yaban güllerinin dikenli dallarında tomurcuklar çatlıyor. A. İlhan Bitkilerde büyümeyi sağlayan, çiçek ve yaprak gibi Devamını Oku

 • v motor: Yuvgu ekseni düzlemleri anadingil ekseni üzerinde kesişen iki sıra motordan oluşan, V biçimli motor yapısı. Devamını Oku

 • sürgün ucu kültürü: Genellikle 0.1-1.0 mm uzunlukta birkaç primordiyal yaprağın ilâve edildiği ve sürgün apikal meristeminden ibaret olan yapının kültürü. Devamını Oku

 • ökse otu: Ökse otugillerden, elma, armut, ıhlamur, kiraz, erik vb. ağaçların dalları üzerinde asalak olarak yaşayan, üzüme benzer yemiş veren, saplarından ökse çıkarılan bitki, burç (II) (Viscum album). Ökse otugiller (Loranthaceae) familyasından, Devamını Oku

 • stipul: Yaprak sapının gövdeye bağlandığı noktada sapın iki yanında sapa bağlı olan ya da olmayan pulsu, dikensi, zarsı yapılar. Devamını Oku

 • filomorfoz: (Yun. phyllon: yaprak; morphosis: şekil) Bir bitki organının yaprak şekline değişimi. Farklı mevsimlerde yaprakların değişimi. Devamını Oku

 • rhododendron: Bk. açelya Açelya. Rododendron, açalyaya Devamını Oku

 • duvar sarmaşığı: Yaprak dökmeyen, gövde yaprakları saplı, üst yüzü koyu, alt yüzü açık yeşil renkli, sert ve derimsi, küçük çiçekli, meyvesi bezelye tanesi büyüklüğünde etli, sarı veya morumsu siyah renkli bir bitki (Hedera helix). Devamını Oku

 • ligula: Dilcik, uzamış ve yassılaşmış bir yapı. Özellikle tek çenekli bitkilerde yaprak kınının ucunda ve yaprak ayasının tabanında bulunan, bazen tüysü olabilen dilsi çıkıntı. Devamını Oku

 • epifitik alg: (Yun. epi: üzerinde; phyton: bitki) Topluluklar hâlinde bitkiler üzerinde yaşayan algler. Bitki üzerinde yaşayan alg. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar