erberk sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte erberk kelimesinin manası:

 1. Er-berk. Şimşek gibi yiğit.
 2. şimşek gibi yiğit

erberk ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • peynirleşme nekrozu: Nekrotik dokunun sarımsı renkte, kuru ve kolay parçalanabilir yapıda olması, görünümünün süt pıhtısını veya peyniri andırmasıyla belirgin, pıhtılaşma nekrozunun özel bir türü, kazeöz nekroz, kazeifikasyon nekrozu. En tipik olarak insan ve sığır tüberkülozunda, aspergillozis, brusellozis, tularemi ve koyun psödotüberkülozu gibi hastalıklarda da görülür. Devamını Oku

 • tüberkülin testi: Bir kimsede tüberküloz bulunup bulunmadığını anlamak amacıyla deri altına tüberkülin aşılama. Devamını Oku

 • Langhans dev hücresi: Makrofajların sitoplazmalarının birbirleriyle kaynaşması veya çekirdeklerinin amitotik olarak çoğalması ve buna uygun olarak sitoplazmanın genişlemesiyle oluşan ilk kez Alman patolog Theodor Langhans tarafından ortaya konan, sitoplazma içinde yarım ay veya at nalı biçiminde dizilim gösteren, 2-200 adet çekirdek içeren hücre. Tüberküloz, paratüberküloz, brusellozis ve sarkoidozis gibi hastalıklarda görülür. Devamını Oku

 • Langhans dev hücresi: Makrofajların sitoplazmalarının birbirleriyle kaynaşması veya çekirdeklerinin amitotik olarak çoğalması ve buna uygun olarak sitoplazmanın genişlemesiyle oluşan ilk kez Alman patolog Theodor Langhans tarafından ortaya konan, sitoplazma içinde yarım ay veya at nalı biçiminde dizilim gösteren, 2-200 adet çekirdek içeren hücre. Tüberküloz, paratüberküloz, brusellozis ve sarkoidozis gibi hastalıklarda görülür. Devamını Oku

 • tubercle: Tümsecik, tüberkül Bot Yumrucuk, küçuk Devamını Oku

 • meme tüberkülozu: Çoğunlukla vücudun diğer organ ve dokularından tüberkülozun kan yoluyla yayılması sonucu oluşan, sinsi bir seyir izleyen, insan sağlığı yönünden önemli ve tehlikeli süt ineklerine özgü hastalık, mastitis tüberküloza. Devamını Oku

 • verem: Herhangi bir organa ve en çok akciğerlere yerleşen Koh basilinin yol açtığı ateşli ve bulaşıcı bir hastalık, tüberküloz Örnek: Annemin, genç yaşta veremden ölen rahmetli amcasını görmedim. Y. Z. Ortaç Bu hastalığa tutulmuş, veremli. Devamını Oku

 • tüberkülin: Veremi teşhis ve tedavide yararlanılan, verem mikrobu kültüründen elde edilen bir sıvı. Tüberküloz basilleri kültüründen hazırlanan ve deri altına enjekte edilmek suretiyle tüberküloz tanısında test maddesi olarak kullanılan eriyik. Devamını Oku

 • tüberkülin: Veremi teşhis ve tedavide yararlanılan, verem mikrobu kültüründen elde edilen bir sıvı. Tüberküloz basilleri kültüründen hazırlanan ve deri altına enjekte edilmek suretiyle tüberküloz tanısında test maddesi olarak kullanılan eriyik. Devamını Oku

 • sarkoid: Tüberküle benzeyen, peynirleşme nekrozunun biçimlenmediği ve epiteloid makrofajlardan oluşan tüberkülöz granülomu. Sarkoidozise ait veya sarkoidozise benzeyen. Devamını Oku

 • Mikobakterioz: Çeşitli balık türlerinde, Mycobacterium marinum, Mycobacterium fortiutum ve Mycobacterium chelonae’ nin neden olduğu, deri, organ ve dokularda değişik büyüklükte tüberküllerin oluşması ve zayıflamayla karakterize, kronik ve sporadik, bulaşıcı bakteriyel bir enfeksiyon, Tüberküloz. Devamını Oku

 • burak: Hz. Muhammed’in Miraç Gecesi’ndeki biniti. Hz. Muhammed’in Miraç Gecesi’nde üzerine bindiğine inanılan mitolojik hayvanın adı. Devamını Oku

 • consumptively: Zarar vererek, yok edici bir şŸekilde, savurgan bir şŸekilde; konsumpsiyon hastası olan kimse gibi (tüberküloz) Devamını Oku

 • tüberküloit granülom: Tüberküloza benzer tarzda ve yumru biçiminde yangısal doku kitlesi. Kedi cüzzamı, atipik mikobakteri enfeksiyonu ve Corynebacterium pseudotuberculosis gibi enfeksiyonlarda görülür. Devamını Oku

 • yumurtalık yangısı: Piyometralı ineklerde korpus luteumun patlatılması, sığırlarda karın zarı tüberkülozu ve brusellozis gibi leğen bölgesindeki hastalıkların seyri sırasında ve ender olarak görülen yumurtalık dokusunda oluşan doku reaksiyonu, ovaritis, ooforitis. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar