ervahı habise sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ervahı habise kelimesinin manası:

 1. Habis, kötü ruhlar. Allah'a isyan eden, itaati sevmeyen anarşist ruhlar. (Osmanlıca'da yazılışı: ervah-ı habise)

ervahı habise ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ervahı tayyibe: İyi ruhlar, iyi kimselerin ruhları. (Osmanlıca’da yazılışı: ervah-ı tayyibe) Devamını Oku

 • ervahı tayyibe: İyi ruhlar, iyi kimselerin ruhları. (Osmanlıca’da yazılışı: ervah-ı tayyibe) Devamını Oku

 • ayinei ervah: Ruhlar ayinesi. Esma-i İlahiyenin tecellisine mazhar olan ruhlar.(… Muhabbetten yetimane bir şefkat, me’yusane bir rikkat tevellüd eder. Bütün zihayatlara acır; hatta güzel ve zevale maruz bütün mahlukata bir rikkat ve bir firkat hisseder; elinden birşey gelmez, ye’s-i mutlak içinde elem çeker. Fakat gafletten kurtulan evvelki adam o şedit şefkatin elemine karşı ulvi bir tiryak bulur Devamını Oku

 • ervah: Ruhlar Örnek: Tozlar altında kalan divanı / Artık ervah okuyup ezberler. A. N. Asya Devamını Oku

 • humma i habise: Bk. azılı sıtma Devamını Oku

 • ervahına yuf olsun: Sövme sözü olarak kullanılır. Devamını Oku

 • isyan bayrağı: Karşı gelmek, başkaldırmak: “Demek ki bunca senelik kuzu gibi yumuşak başlı karısı da nihayet isyan bayrağını açmıştı.” -M. Ş. Esendal. “Yeniçeriler bunu uğursuzluk telakki edip paşaya isyan bayrağı çektiler.” -İ. O. Anar. Devamını Oku

 • incitement to rebellion: Ayaklanmayı provoke eden, isyanı tahrik eden, isyanı ayartan, ayaklanmayı kışŸkırtan, ayaklandıran, isyana teşŸvik eden Devamını Oku

 • incitement to revolt: Ayaklanmayı provoke eden, isyanı tahrik eden, isyanı ayartan, ayaklanmayı kışŸkırtan, ayaklandıran, isyana teşŸvik eden Devamını Oku

 • anarchistic: AnarşŸIzan, anarşŸi organize eden, kanunsuzluk taraftarı Devamını Oku

 • gafur: “Çok bağışlayıcı, merhamet eden ve bağışlayan” anlamlarında Allah’ın sıfatlarından biri. Bağışlayan, merhamet eden. Devamını Oku

 • kötücül: Kötülük isteyen (kimse). Kötülük eden, zarar veren. Devamını Oku

 • muvahhid: allah’ın birliğine inanan. allah’tan başka hiçbir ilah ve kanun koyucu tanımayan, yalnız allah’tan gelen emirleri kabul eden Allah’ın birliğine inanan. Tevhid eden. Devamını Oku

 • mektubu samedanı: Hiç bir şeye muhtaç olmayan Allah’ın eserleri. Yeryüzü. İnsanlar, ağaçlar, çiçekler, çekirdekler, dağlar, denizler gibi çok hakikatlı mana ifade eden Allah’ın mektupları. (Osmanlıca’da yazılışı: mektub-u samedanî) Devamını Oku

 • mümin: İnanan, inançlı, imanlı, mutekit. Müslüman Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar