eş zamanlı dil bilimi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte eş zamanlı dil bilimi kelimesinin manası:

 1. Bir dilin zaman içindeki değişme ve gelişmesi sırasında, belirli bir dönemde ortaya çıkan olgularını inceleyen dil bilimi.
 2. Dil olaylarını değişme ve gelişme seyrine bakmadan belirli bir zaman süreci içinde inceleyen dil bilimi bk. dil bilimi.

eş zamanlı dil bilimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • art zamanlı dil bilimi: Dil olaylarını değişik zaman ve evrim açısından ele alan dil bilimi. Dilin anlamla ilgili olaylarını tarihî değişme ve gelişme süreci içinde inceleyen dil bilimi dalı. bk. dil bilimi. Devamını Oku

 • eş zamanlı ses bilgisi: Bir dilin seslerini ve ses olaylarını tarihî gelişme ve değişme seyrine bakmadan belirli bir zaman süreci içinde inceleyen ses bilgisi dalı. bk. ses bilgisi. Devamını Oku

 • dil bilimi: Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik. Sosyal bir kurum olan dilin genel ve Devamını Oku

 • anlam bilimi: Dili anlam açısından inceleyen bilim dalı, semantik. Dildeki birimleri anlam bakımından ele alıp inceleyen dil bilimi dalı.anlam bilimi kendi içinde de 1. durgun veya eş zamanlıanlam bilimi, 2. gelişmeli veya Devamını Oku

 • eş zamanlılık: Belli bir evrede görülen dil bilimi olgularının, olaylarının özelliği, senkroni. Bir dil olayının, bir dil konusunun incelenmesinde, tarihî devirlerdeki değişme ve gelişmeleri dikkate almadan, tasvirci bir yöntemle belirli bir zaman Devamını Oku

 • eş zamanlı: Başlamalarıyla bitmeleri arasında geçen zaman eşit olan (olaylar), senkronik. Aynı zamanda oluşan. Devamını Oku

 • art zamanlı ses bilgisi: Bir dilin seslerini ve o dildeki ses olaylarını tarihî gelişme süreci içinde inceleyen ses bilgisi. ET. d sesinin tarihî gelişme sürecinden geçerek lehçelerde d > y, t, r, z sesine dönüşmesinin incelenmesi gibi. bk. ses bilgisi (görevsel ses bilgisi). Devamını Oku

 • genel dil bilimi: Dilin yapısını, gelişme ve değişmesini karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalı. Dünyadaki dilleri bir bütün olarak ele alıp, bunların ortak özelliklerini, işleyiş ve gelişme şartlarını inceleyen; dil denen varlığı bütün yönleriyle Devamını Oku

 • eşzamanlı dilbilim: Bir dil dizgesinin belirli bir dönemdeki olgularını, durumunu inceleyen dilbilim. Devamını Oku

 • eşzamanlı dilbilim: Bir dil dizgesinin belirli bir dönemdeki olgularını, durumunu inceleyen dilbilim. Devamını Oku

 • görevsel dil bilimi: Kelimeleri cümle içinde yüklendikleri görev bakımından inceleyen dil bilimi. Devamını Oku

 • eşzamanlılık: Belli bir evrede görülen dilbilim olgularının, olaylarının özelliği, senkroni. Devamını Oku

 • genel ses bilimi: Tek bir dilin değil bütün dillerin seslerini bir bütün olarak ele alan, bunların türlerini, özelliklerini inceleyen ve bütün ses bilimi dallarını içine alan geniş kapsamlı ses bilimi. krş. ses bilimi. Devamını Oku

 • lehçe bilimi: Bir dilin lehçelerini inceleyen bilim dalı, diyalektoloji. Devamını Oku

 • nüfus bilimi: İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, demografi. Nüfusun büyüklüğü, cinsiyeti, mesleklere, yaşa vb. unsurlara göre taşıdığı temel özellikler ve bunların zaman içindeki eğilimlerini inceleyen bilim dalı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar