eş zamanlılık sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte eş zamanlılık kelimesinin manası:

 1. Belli bir evrede görülen dil bilimi olgularının, olaylarının özelliği, senkroni.
 2. Bir dil olayının, bir dil konusunun incelenmesinde, tarihî devirlerdeki değişme ve gelişmeleri dikkate almadan, tasvirci bir yöntemle belirli bir zaman kesiti içinde durumunu ortaya koyma. Türkiye Türkçesindeki sıfat-fiillerin görev ve kullanılışlarını ele alan bir araştırmaeş zamanlılık yöntemine uygun bir araştırmadır. Bunların tarihî gelişmelerini ele alan bir araştırma ise art zamanlılık (buna bk) yöntemine girer.

eş zamanlılık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • eş zamanlı: Başlamalarıyla bitmeleri arasında geçen zaman eşit olan (olaylar), senkronik. Aynı zamanda oluşan. Devamını Oku

 • art zamanlı yöntem: Herhangi bir dil olayı ve bir kelime içindeki ses değişmelerini tarihî gelişme koşulları içinde inceleme yöntemi. Söz gelişi VIII-XI. yüzyıl metinlerindeki yapırgak kelimesinin bugün yaprak, tabışkan kelimesinin tavşan biçimine dönüşmelerinin tespiti gibi. Bunun karşıtı eş zamanlı yöntem’dir. Devamını Oku

 • eşzamanlılık: Belli bir evrede görülen dilbilim olgularının, olaylarının özelliği, senkroni. Devamını Oku

 • eş zamanlı ses bilgisi: Bir dilin seslerini ve ses olaylarını tarihî gelişme ve değişme seyrine bakmadan belirli bir zaman süreci içinde inceleyen ses bilgisi dalı. bk. ses bilgisi. Devamını Oku

 • eş zamanlı dil bilimi: Bir dilin zaman içindeki değişme ve gelişmesi sırasında, belirli bir dönemde ortaya çıkan olgularını inceleyen dil bilimi. Dil olaylarını değişme ve gelişme seyrine bakmadan belirli bir zaman süreci içinde inceleyen Devamını Oku

 • eşzamanlı sahne: İlk kez ortaçağ’ın dinsel oyunlarıyla ortaya çıkan, seyirciye göre solda cennet, sağda cehennem olmak üzere, bu iki uç kavram arasındaki yerleri aynı oyun alanı üzerinde, yerleşik biçimde kapsayan sahne türü. Devamını Oku

 • art zamanlı ses bilgisi: Bir dilin seslerini ve o dildeki ses olaylarını tarihî gelişme süreci içinde inceleyen ses bilgisi. ET. d sesinin tarihî gelişme sürecinden geçerek lehçelerde d > y, t, r, z sesine dönüşmesinin incelenmesi gibi. bk. ses bilgisi (görevsel ses bilgisi). Devamını Oku

 • eşzamanlı dilbilim: Bir dil dizgesinin belirli bir dönemdeki olgularını, durumunu inceleyen dilbilim. Devamını Oku

 • eşzamanlı dilbilim: Bir dil dizgesinin belirli bir dönemdeki olgularını, durumunu inceleyen dilbilim. Devamını Oku

 • eşzamanlı denklemler örnekbiçimi: Değişkenler arasındaki ilişkilerin eşzamanlı denklemler kümesi ile açıklandığı olasılıksal örnekbiçim. Devamını Oku

 • eşitlik ışıkölçeri: Yan yana konmuş olan, karşılaştırılacak (ölçüştürülecek) alan parçacıklarının, art arda görülmesiyle, parıltılarının eşdeğer kılınması (eşitliğe getirilmesi) yöntemine dayanan görsel ışıkölçer. bkz. kırpışmalı ışıkölçer. Devamını Oku

 • art zamanlı dil bilimi: Dil olaylarını değişik zaman ve evrim açısından ele alan dil bilimi. Dilin anlamla ilgili olaylarını tarihî değişme ve gelişme süreci içinde inceleyen dil bilimi dalı. bk. dil bilimi. Devamını Oku

 • eş zamanlı hücre kültürleri: Belirli bir zamanda, hepsi hücre devrinin aynı safhasında olan hücreleri içeren homojen populasyonlar. Senkron hücre kültürleri. Devamını Oku

 • eşzamanlı dekor: Aynı oyun alanı üzerinde değişik yerleri gösteren dekor. Devamını Oku

 • art zamanlılık: Değişik zaman ve evrim açısından incelenen dil olaylarının özelliği, diyakroni. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar