eşbasınç sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte eşbasınç kelimesinin manası:

 1. Hava basınçları eşit olan yeryüzü noktaları, izobar.

eşbasınç ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • eş basınç: Hava basınçları eşit olan yeryüzü noktalarını birleştirdiği varsayılan eğri, izobar eğrisi. Devamını Oku

 • eşbasınç eğrileri: Basınçları özdeş olan noktaları birleştiren eğriler. Basınçları özdeş olan noktaları birleştiren eğriler. Devamını Oku

 • eşdüzeltim: 1-Yapım işlemlerini kolaylaştırmak için ayrı düzeylerdeki toprak parçalarının, kazarak, toprağı başka yere taşıyarak aynı düzeye getirilmesi işi. 2 – Yeryüzünde bulunan ya da yeryüzüne yakın olan noktaların düşey doğrultudaki uzaklıklarının ölçülmesi işi. Devamını Oku

 • eşbulutlu: Bulutluluk düzeyleri aynı olan (yeryüzü noktalarından herbiri). Devamını Oku

 • yağmur: Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı, yağar, yağış, baran, bereket, rahmet Örnek: Hava biraz bozukçaydı, dışarıda serin bir yağmur çiseliyordu. M. Ş. Esendal Çok ve sık düşen, gelen şey. Devamını Oku

 • eşbasınç eğrisi: Basıncın yeryüzündeki ya da bir yöredeki dağılışını belirlemek amacıyla düzenlenen haritalarda, eşit basınçtaki yerleri birleştiren iç içe eğrilerden her biri. Devamını Oku

 • eşzaman deprem eğrisi: Deprem dalgalarının, yeryüzüne eşit zamanlarda gelmiş oldukları noktaları birbirlerine bağlayan çizgiler. Devamını Oku

 • isobaric: Hava basıncı eşit olan İzobarik, izobar veya izobarlarla ilgili, hava haritası veya çizelgesi üzerinde eşŸit barometre basıncı bölgelerini birleşŸtiren çizgi ile ilgili (Meteoroloji) Devamını Oku

 • alçak basınç: Barometrede 760 mm altında bulunan, kötü havaya işaret olan hava durumu. Bir yerdeki hava basıncının ortamın havayuvarı basıncından düşük olması durumu. Devamını Oku

 • basınçölçer: Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet, barometre. Havayuvarı basıncını ölçen araç. bkz, havayuvarı basıncı. Devamını Oku

 • coseismal: Yeryüzünde depremin aynı anda hissedildiği noktaların birleştiği çizgi ile ilgili. Kosismal, deprem şŸoku tarafından aynı anda etkilenmişŸ olan yerleri gösteren noktaları birleşŸtiren çizgi Devamını Oku

 • hava haritası: Hava durumlarının işlendiği özel yeryüzü haritası. Hava durumuna ilişkin değerlerin işlendiği özel yeryüzü haritalarının her biri. Devamını Oku

 • hiperbolün odaksal özeliği: Düzlemde sabit iki noktaya uzaklıklarının farkı sabit olan noktaların geometrik yerinin hiperbol olma özelliği. Bu sabit noktalar hiperbolün odak noktalarıdır. Devamını Oku

 • biyosfer: Üzerinde hayat olan yeryüzü bölgesi. (Yun. bios: hayat; sphaira: dünya) Canlı organizmaların birbirleriyle ilişkilerinin sürdüğü kayaç, su ve hava katmanlarından oluşan yeryüzü örtüsü. Devamını Oku

 • alçak basınç bölgesi: Üzerindeki hava basıncı çevresine göre daha düşük ve genellikle 1010 milibardan az olan bölge. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar