eşbiçimli buzsul sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte eşbiçimli buzsul kelimesinin manası:

 1. Yapısal ve kimyasal özellikleri benzer iki ya da daha çok özdeş biçimli buzsuldan her biri.
 2. Yapısal ve kimyasal özellikleri benzer iki ya da daha çok özdeş biçimli buzsuldan her biri.

eşbiçimli buzsul ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • izomer: Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler). Bk. eşiz Devamını Oku

 • eşözdeklilik: Bir kimyasal elementin, fiziksel özellikleri değişik, kimyasal özellikleri eşdeğer olan iki ya da daha çok biçimde bulunması durumu. Devamını Oku

 • eşbiçimlilik: İki ya da daha çok mineralin ya da nesnenin kimyasal bileşim, örüt yapıları, örgü boyutları ve bakışım sınıflarının benzer olması. Devamını Oku

 • allotropy: Allotrop, kimyasal özellikleri benzer, fiziksel özellikleri ve kristallerinin dizilişleri birbirinden farklı olan aynı cins atomlar. Alotropi, kimyasal bir elementin iki ya da daha fazla farklı şŸekillerde var olması (Kimya) Devamını Oku

 • allotropic: Allotrop, kimyasal özellikleri benzer, fiziksel özellikleri ve kristallerinin dizilişleri birbirinden farklı olan aynı cins atomlar. Alotropik, iki ya da daha fazla şŸekli olan (Kimya) Devamını Oku

 • biçimli: Aşılama işine konu olmak. Biçimi güzel olan, mevzun Örnek: Bu kadın biçimli vücuduyla az sonra dikkati çeker. R. H. Karay Uygun olarak, yakışacak biçimde Örnek: Biçimli koysan bunlar olmaz. R. H. Karay Devamını Oku

 • izotop: Yalnız atomlarının kitleleri yönünden birbirinden farklı olan (aynı kimyasal element). Bk. yerdeş Devamını Oku

 • kalkan biçimli yanardağ: Çıkardığı lavların çok akıcı olması nedeniyle, belirli bir koni yerine yassı, yatık ve az çok kalkana benzer yığıntı oluşturan yanardağ türü. Devamını Oku

 • polimorf: Çok biçimli (Yun. polys: çok; morphe: şekil) Bir tür ya da populasyonda iki ya da daha fazla farklı formun bulunması. Devamını Oku

 • eğimli izler: Papil hatlarının, merkezinden itibaren eğimli veya düz şekiller oluşturarak sıralandığı parmak izleri, lasso izler. Devamını Oku

 • tümbireşimli dil: İçinde, birçok sözcükten oluşan tek sözcüklü tümceler bulunan dil. bk. çokbireşimli dil, bireşimli dil. krş. soyut dil. Devamını Oku

 • eş biçimli: Biçim, yapı bakımından birbirinin benzeri veya aynısı olan, izomorfik. Devamını Oku

 • eşbiçimli: Biçim ya da yapı bakımından birbirinin benzeri ya da aynısı olan, izomorfik. Devamını Oku

 • gelişimli kipler: Mastarlarındaki anlamdan başka ikinci bir anlam daha taşıyan kipler, ki yapılarında soyut fiilin yer almış olup olmadığına göre Gelişimli bileşik kip ve Gelişimli yalın kip halinde olurlar. Gelişimli yalın kipler ve örnekleri: 1. GEREKLİK KİPİ (Vücubî s. M. nécessitatif présent) : Gelmeli. 2. BUYURUM KİPİ (Emir s. M. impératif) : Gel, gelsin. 3. DİLEK KİPİ Devamını Oku

 • soyut dil: Çince ve Tibetçe’de olduğu gibi tekheceli sözcüklerden oluşan dillerden her biri. bk. tekheceli dil. krş. çekimli dil, bireşimli dil, çokbireşimli dil, tümbireşimli dil. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar