eşbulutlu sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte eşbulutlu kelimesinin manası:

 1. Bulutluluk düzeyleri aynı olan (yeryüzü noktalarından herbiri).

eşbulutlu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • eşdüzeltim: 1-Yapım işlemlerini kolaylaştırmak için ayrı düzeylerdeki toprak parçalarının, kazarak, toprağı başka yere taşıyarak aynı düzeye getirilmesi işi. 2 – Yeryüzünde bulunan ya da yeryüzüne yakın olan noktaların düşey doğrultudaki uzaklıklarının ölçülmesi işi. Devamını Oku

 • eşbasınç: Hava basınçları eşit olan yeryüzü noktaları, izobar. Devamını Oku

 • eşzaman deprem eğrisi: Deprem dalgalarının, yeryüzüne eşit zamanlarda gelmiş oldukları noktaları birbirlerine bağlayan çizgiler. Devamını Oku

 • eş basınç: Hava basınçları eşit olan yeryüzü noktalarını birleştirdiği varsayılan eğri, izobar eğrisi. Devamını Oku

 • eşkalınlık eğrileri: Bir katmanın eşit kalınlıkta olan noktalarını birbirine bağlayan eğriler. Devamını Oku

 • coseismal: Yeryüzünde depremin aynı anda hissedildiği noktaların birleştiği çizgi ile ilgili. Kosismal, deprem şŸoku tarafından aynı anda etkilenmişŸ olan yerleri gösteren noktaları birleşŸtiren çizgi Devamını Oku

 • eşbasınç eğrileri: Basınçları özdeş olan noktaları birleştiren eğriler. Basınçları özdeş olan noktaları birleştiren eğriler. Devamını Oku

 • kollokasyon noktası: İntegral ve differansiyel denklemlerin kollokasyon yöntemiyle çözümünde düğüm noktalarından herbiri. Devamını Oku

 • eş marjinal fayda yasası: Tüketicinin satın alacağı mallardan herbirine yapacağı harcamanın sonuncu lirasından elde edeceği faydanın, malların herbiri itibariyle eşitlenmesi. Devamını Oku

 • peano eğrisi: Bir karenin tüm iç noktalarından geçen Jordan eğrisi. Devamını Oku

 • eş sıcak: Sıcaklığı eşit olan (yeryüzü noktası), izoterm. Devamını Oku

 • eş yükselti eğrisi: Eş yükselti noktaları arasında çizilen çizgilerin oluşturduğu eğri, izohips eğrisi. Devamını Oku

 • eşlenik: Herhangi bir biçimde birbiriyle oranlı bulunan (nokta, çizgi, sayı). Mekanikte, bir özeğin çevresinde dönen bir cismin gücüyle bu cismin özeğe olan uzaklığının çarpımı. Devamını Oku

 • eşbasınç eğrisi: Basıncın yeryüzündeki ya da bir yöredeki dağılışını belirlemek amacıyla düzenlenen haritalarda, eşit basınçtaki yerleri birleştiren iç içe eğrilerden her biri. Devamını Oku

 • eşyükselti eğrisi: Yeryüzü biçimlerini göstermek amacıyla çizilen haritalarda, deniz yüzeyinden aynı yükseltide bulunan yerleri birleştiren iç içe eğrilerden her biri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar