eşdeğerlik noktası potansiyeli sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte eşdeğerlik noktası potansiyeli kelimesinin manası:

 1. Bir yükseltgenme/indirgenme titrasyonunda ilave edilen titrant miktarının, numunedeki analit miktarına eşdeğer olduğu andaki elektrot potansiyeli.

eşdeğerlik noktası potansiyeli ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yükseltgenme potansiyeli: Yükseltgenme şeklinde yazılan bir elektrot tepkimesinin potansiyeli. Devamını Oku

 • indirgenme potansiyeli: İndirgenme şeklinde yazılan bir elektrot tepkimesinin potansiyeli; elektrot potansiyeli ile eş anlamlıdır. Devamını Oku

 • eşdeğerlik noktası: Bkz. dönüm noktası. Bk. dönüm noktası. Devamını Oku

 • hidrojen elektrot potansiyeli: Hidrojen yükünleri etkinliğinin bir, hidrojen gazı basıncının da bir atmosfer olduğu ortamda platin elektrot üzerinde ölçülen H+ (sulu) + e = 1 /2 H2 dengesinin ölçün sayılan potansiyeli (0,000 V). Devamını Oku

 • yükseltgeme potansiyeli: Bir yükseltgenme tepkimesinin ölçülen potansiyeli. Devamını Oku

 • standart elektrot potansiyeli: Yükseltgenen ve indirgenenleri birim aktivitede olan bir yarı hücredeki elektrot potansiyeli. Devamını Oku

 • volumetrik yöntemler: Son ölçmenin genellikle miktarı bilinen bir numunede analit ile tepkimeye giren standart titrantın hacminin ölçüldüğü (Volumetrik titrimetri) ve bir gazın hacminin ölçülmesinin de nadiren söz konusu olduğu bir analiz yöntemi. Devamını Oku

 • indikatör elektrot: Potansiyeli, analit derişiminin (aslında aktivite) logaritması ile orantılı olan elektrot. Devamını Oku

 • eşdeğerlik kalıbı örneği: Eşdeğerlik kalıbının dizimsel değişkenlerini bu değişkenlerin birer değeriyle değiştirimi sonucunda elde edilen eşdeğerlik. || Örn. (…) Devamını Oku

 • redoks potansiyeli: Okside olmuş veya indirgenmiş şekilde bulunan herhangi bir maddenin, standart şartlarda hidrojene göre elektron çekimini ölçen bir elektrokimyasal ölçüm. Negatifredoks potansiyeli kuvvetli bir indirgeyici ajanı, pozitifredoks potansiyeli kuvvetli bir oksitleyici ajanı gösterir. Oksidasyon redüksiyon potansiyeli. Devamını Oku

 • donma noktası: Eriyik durumda bulunan bir metalin kendi özelliğine bağlı olarak donmaya başladığı andaki ısı derecesi. Suyun donmaya başladığı derece. Devamını Oku

 • elektrokimyasal pil: Yükseltgenme-Indirgenme tepkimelerinde elektron aktarımının bir elektrik devresi üzerinde olduğu düzenek. Devamını Oku

 • eşdeğer gram: Bir öğenin 1 atom-gram (1,008 g.) hidrojenle ya da yarım atom-gram (8,000 g.) oksijenle birleşebilecek niceliği. Gram cinsinden bir maddenin eşdeğer kütlesi. Devamını Oku

 • eş değerlik: Eş değer olma durumu, muadelet. Devamını Oku

 • eşdeğerlik: Eşdeğer olma durumu, muadelet. Bir ilacın diğeri ile belirli standartlar açısından karşılaştırılması sonucunda, eşit olması durumu. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar