eşdüzeltim sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte eşdüzeltim kelimesinin manası:

 1. 1-Yapım işlemlerini kolaylaştırmak için ayrı düzeylerdeki toprak parçalarının, kazarak, toprağı başka yere taşıyarak aynı düzeye getirilmesi işi. 2 - Yeryüzünde bulunan ya da yeryüzüne yakın olan noktaların düşey doğrultudaki uzaklıklarının ölçülmesi işi.

eşdüzeltim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tabansuyu düzeyi eğrileri: Belli bir yüzeyin üstünde ya da altında, eşit düşey uzaklıkta bulunan su tablası noktalarını bağlayan çizgiler. Devamını Oku

 • tabansuyu düzeyi eğrileri: Belli bir yüzeyin üstünde ya da altında, eşit düşey uzaklıkta bulunan su tablası noktalarını bağlayan çizgiler. Devamını Oku

 • eşdüzeylemek: Eşdüzeye getirmek. Devamını Oku

 • eşdüzeylenmek: Eşdüzeye getirilmek. Devamını Oku

 • eşzaman deprem eğrisi: Deprem dalgalarının, yeryüzüne eşit zamanlarda gelmiş oldukları noktaları birbirlerine bağlayan çizgiler. Devamını Oku

 • dış merkezlik: Bir elips ve hiperbolde, odaklar arasındaki uzaklığın büyük eksen uzunluğu ile olan oranı. Bir konik üzerindeki noktaların odağa ve doğrultmana uzaklıkları oranı. Elips ve hiperbolde bu oran, odaklar uzaklığının büyük Devamını Oku

 • eşlenik: Herhangi bir biçimde birbiriyle oranlı bulunan (nokta, çizgi, sayı). Mekanikte, bir özeğin çevresinde dönen bir cismin gücüyle bu cismin özeğe olan uzaklığının çarpımı. Devamını Oku

 • cebirsel düzlemsel eğri: F(X,Y) f(x,y) n dereceli bir polinom olmak üzere, bileşenleri f(x,y)=0 denklemini sağlayan, afin düzlemin noktalar kümesi. Devamını Oku

 • döviz sunum eğrisi: Döviz sunumunu belirleyen diğer unsurlar sabitken değişik döviz kurları ile bu kurlardan satılmak istenilen döviz miktarlarını gösteren noktaların geometrik yeri. Devamını Oku

 • döviz istem eğrisi: Döviz istemini belirleyen diğer unsurlar sabitken değişik döviz kurları ile bu kurlardan satın alınmak istenilen döviz miktarlarını gösteren noktaların geometrik yeri. Devamını Oku

 • döviz istem eğrisi: Döviz istemini belirleyen diğer unsurlar sabitken değişik döviz kurları ile bu kurlardan satın alınmak istenilen döviz miktarlarını gösteren noktaların geometrik yeri. Devamını Oku

 • eşbasınç: Hava basınçları eşit olan yeryüzü noktaları, izobar. Devamını Oku

 • eşbulutlu: Bulutluluk düzeyleri aynı olan (yeryüzü noktalarından herbiri). Devamını Oku

 • eş basınç: Hava basınçları eşit olan yeryüzü noktalarını birleştirdiği varsayılan eğri, izobar eğrisi. Devamını Oku

 • eylemsizlik döngüsü: Bir cismin, açısal hızlanmaya kanşı gösterdiği eylemsizliğin ölçüsü; devinen cismin her parçasının kütlesinin, parçaların dönme eksenine olan uzaklıklarının üstikilleriyle çarpımı toplamına eşittir. Bir cismin, açısal hızlanmaya kanşı gösterdiği eylemsizliğin ölçüsü; Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar