eşey hücre tümörleri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte eşey hücre tümörleri kelimesinin manası:

 1. Eşey hücrelerinden gelişen ve yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıkan, evcil hayvanlardan sadece ve seyrek olarak köpeklerde görülen; seminom, koriokarsinom, embriyonel karsinom ve endodermal sinüs tümörlerinin ortak adı.

eşey hücre tümörleri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • oksifilik hücre tümörleri: Tamamen veya büyük çoğunlukla tiroit bezinin eozinofilik sitoplazmalı oksifilik hücrelerinden oluşan, belli belirsiz folikül oluşturan adenom ve karsinomlar, Hurthle hücre tümörleri. Devamını Oku

 • nöroendokrin hücre tümörü: Merkel hücrelerinden köken alan, köpeklerde; deri, dudak ve burun boşluğunda ender olarak rastlanan bir çeşit tümör, Merkel hücre tümörü. Devamını Oku

 • parafoliküler hücre tümörleri: Tiroit bezindeki kalsitonin salgılayan parafoliküler hücrelerden köken alan, en çok yaşlı boğalarda oluşan, diyetteki yüksek kalsiyum düzeyine bağlı olarak oluşan iyicil veya kötücül bez tümörleri. Omurlarda osteofitler, ankiloz, spondioz ve osteosklerozla birlikte görülür, C hücre tümörleri, tiroit bezi C hücre tümörleri. Devamını Oku

 • Hurthle hücre tümörleri: Oksifilik hücre tümörleri. Devamını Oku

 • tiroit bezi C hücre tümörleri: Parafoliküler hücre tümörleri. Devamını Oku

 • teka hücre tümörü: Köpeklerde ve ineklerde ender olarak görülen, iyicil, sert, yekpare, beyaz, sarı veya turuncu renkli bir yumurtalık tümörü, tekom. Çekirdekler oval veya mekik biçimli olup sitoplazma lipit damlacıkları içerir ve hücrelerin çevresinde retikulum ipliklerine rastlanır. Devamını Oku

 • granüloza teka hücre tümörü: Granüloza veya teka hücrelerinden köken alan yumurtalık tümörü. Devamını Oku

 • dev hücreli tümör: Dev hücreli kemik tümörü. Tiroit bezinin, foliküler hücrelerinden köken alan karsinom. Devamını Oku

 • dev hücreli kemik tümörü: Kedi, sığır ve köpeklerde seyrek olarak görülen, kemik iliği osteoklastlarından köken alan, dev hücreleri içeren, osteolitik yapısı nedeniyle radyografilerde karakteristik sabun köpüğü lezyonuyla belirgin kemik tümörü, kemiğin dev hücreli tümörü, osteoklastom. Devamını Oku

 • eş zamanlı hücre kültürleri: Belirli bir zamanda, hepsi hücre devrinin aynı safhasında olan hücreleri içeren homojen populasyonlar. Senkron hücre kültürleri. Devamını Oku

 • bazal hücre tümörü: Deride bazal hücrelere benzeyen hücre kordonlarından veya kümelerinden oluşan, mitotik figürlerin fazlalığına karşın metastaz oluşturmayan ve cerrahi olarak tam anlamıyla alındığında nüks etmeyen tümörler, bazal hücre epteliyomu. Kedilerde, özellikle uzun tüylü ırklarda en çok görülen deri tümörüdür. Devamını Oku

 • granüler hücre Schwannomu: Özellikle yaşlı at ve köpeklerde sıklıkla dilin tabanında ve akciğerlerde görülen, PAS pozitif granüller içeren, kas belirleyicileri için negatif, S-100 veya NSE için pozitif immünoreaksiyon veren hücrelerden oluşan, Schwan hücrelerinden veya onların öncülerinden köken aldığı sanılan, alan, çoğunlukla iyicil bir tümör, granüler hücre miyoblastomu, granüler hücre tümörü, miyoblastom. Devamını Oku

 • akantozis nigrikans: Deride bakışımlı, 1.8 santimetre çapında, kötü kokulu, yama tarzında, siyah kadife görünümündeki kalınlaşmalarla ve seboreyle belirgin evcil hayvanlardan sadece köpeklerde görülen, deri lezyonu. İnsanlarda genellikle karaciğer tümörleriyle birlikte veya iç salgı bezlerindeki bozukluklar ve sistem hastalıklarının seyri sırasında oluşmakla birlikte, benzer ilişki köpeklerde çoğu olguda ortaya konamamıştır. 1. Birincil akantozis nigrikans. 2. İkincil akantozis nigrikans. Devamını Oku

 • asinik hücre adenokarsinomu: Asinöz karsinom. Devamını Oku

 • dişi eşey hücresi: (Yun. makros: büyük; gametes: eş, koca) Yumurtaya denk olarak kabul edilen ve birleşen iki gametten büyük olanı. Makrogamet, dişi gamet. Yumurtaya denk olarak kabul edilen ve birleşen iki gametten büyük Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar