establishment fish culture sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte establishment fish culture kelimesinin manası:

 1. Su ürünleri üretim ve yetiştirme tesisi

establishment fish culture ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • su ürünleri girişimcisi: Su ürünleri yetiştiricilik tesisi kurmak isteyen, kuran ve işleten gerçek ve tüzel kişilik, su ürünleri müteşebbisi, su ürünleri yatırımcısı. Devamını Oku

 • dairy farming: Mandıracılık, süt ürünleri (süt, peynir, vs.) üretmek için inek yetişŸtirme Devamını Oku

 • pond fish culture: Havuz balık yetiştiriciliği Devamını Oku

 • extensive fish culture: Ekstansif balık yetiştiriciliği Devamını Oku

 • extensive fish culture: Ekstansif balık yetiştiriciliği Devamını Oku

 • education: Eğitim, eğitim ve öğretim, tedris, tahsil, maarif, yetiştirme, eğitme İlim, irfan Devamını Oku

 • culture: Kültür Terbiye, irfan Münevverlik, medeniyet Devamını Oku

 • kuş ağı: Balık üretim ve yetiştirme ünitelerinde kuşlar tarafından balıkların yenilmesini önlemek için havuz çevresine ve üstüne kapatılan ağ. Devamını Oku

 • istihsal yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği veya doğal olarak ürediği, avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtasının veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su alanları. Devamını Oku

 • edification: Zihni ve ahlâki yönden geliştirme, yetiştirme, takviye etme Bilgi verme Devamını Oku

 • balıkçı gemisi: Tonajı ve adı ne olursa olsun denizlerde ve iç sularda su ürünleri araştırmasında, istihsalinde, taşınmasında, işlenmesinde kullanılan yüzer araçlar, tonajı ve tipi ne olursa olsun, denizlerde ve iç sularda su ürünlerinin avlanmasında, üretim, yetiştirme ve istihsalinde, araştırmasında, taşınmasında ve işlenmesinde kullanılan motorlu ve motorsuz yüzer vasıtalar. Devamını Oku

 • su ürünleri müstahsilleri: Ticari amaçla deniz ve içsularda su ürünleri istihsal eden kaptan, balıkçı reisi, balıkçı ve tayfa gibi gerçek ve tüzel kişiler, bunların ortak ve çalışanlarıyla su ürünleri üretici ve yetiştiricileri. Devamını Oku

 • balıkçı: Balık tutan veya satan kimse Örnek: Çevredeki balıkçılar görmüşler, bizi kurtardılar. A. Ş. Hisar Yıl boyunca veya avlama sezonu süresince su ürünleri üretimi ve avcılığıyla uğraşan, bu işi meslek olarak seçen kişi, ticari amaçla deniz ve iç sularda su ürünleri istihsal eden kaptan, balıkçı reisi, balıkçı ve tayfa gibi gerçek kişilerle tüzel kişileri, bunların ortak ve çalışanlarıyla su Devamını Oku

 • balıksırtı sağım tesisi: İnekleri sağım sırasında balık kılçığı şeklinde sıralandığı sağım tesisi, balık kılçığı sağım tesisi. Devamını Oku

 • ilköğretim okulu: İlkokullara öğretmen yetiştiren ve ayrıca bölgelerindeki ilköğretim kurumlarını geliştiren ve buralarda çalışan yöneticiler ile öğretmenlerin iş başında yetişmelerine yardım eden, öğretim süresi ilkokul üzerine yedi yıl, ortaokul üzerine dört yıl olan meslek okulu. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar