establishment of a call sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte establishment of a call kelimesinin manası:

 1. Çağrının kurulması

establishment of a call ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bezem değişimi: Bir bezemin sökülüp yerine yenisinin kurulması. Devamını Oku

 • ortaklık anamalı: Ortaklığın kurulması ve çalışması sağlanılmak üzere konulan anamal. Devamını Oku

 • üç ayaklı boru mengenesi: Taşınması ve işyerine kurulması kolay olan boru mengenesi. Devamını Oku

 • Klonlama Yöntemi: Cep telefonu incelemelerinde, şebekeyle bağlantı kurulmasını engelleyen sistem. Devamını Oku

 • dinsel devrim: Xvi. yüzyılda protestan kilisesinin kurulması ile sonuçlanan büyükdinsel devrime verilen ad. Devamını Oku

 • tasar: Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plan. (Mimarlık) Bir yapının kurulması için mimarın yaptığı çizim. Devamını Oku

 • tarihsel coğrafya: Coğrafyanın, ilkçağdan günümüze değin gelişim aşamalarını, bugünkü coğrafya anlayışının kurulmasını sağlayan etkinlikleri araştıran kolu. Devamını Oku

 • gerçekte: Aslında, tam anlamıyla, hakikatte Örnek: Kumpanyanın kurulmasında başı çeken gerçekte, ecnebi bir banka. A. İlhan Devamını Oku

 • işleme etkinlikleri: Ürünlerin montajı, kurulması ve diğer ürünler ile birleştirilmesi. Bir malın işlenmesi. Devamını Oku

 • dimerizasyon: Aynı polinükleotit iplikçik üzerinde (DNA) yan yana bulunan pirimidin bazları arasında özel bağların kurulması. Devamını Oku

 • aracı değişken: İki değişken arasında bir ilişkinin kurulmasında ya da bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkilerinin belirmesinde aracılık eden değişken, bkz. geliştirme. Devamını Oku

 • arzulamak: İstek duymak, özlemek, istemek Örnek: Bir muhalefet partisinin kurulmasını da bu gösteriş için arzulamıştı. H. Taner Devamını Oku

 • geçişlilik kuralı: Bir ölçme aracıyla ölçülmüş nesneler arasında bir sıra düzeninin kurulması için önkoşul olan ve “A, B’den büyük ve B, C’den büyükse A, C’den büyük olmalıdır” biçiminde dile getirilen kural, bkz. sıralayıcı ölçek. Devamını Oku

 • muhabere sınıfı: Savaşta haberleşme düzeninin kurulmasını, düşmanın elektronik araçlar kullanmasını engellemeyi veya bunu sınırlandırmayı sağlayan yardımcı sınıf. Devamını Oku

 • işleyimsel özeksizleştirim: İşleyim kuruluşlarının ancak anakentler dışında kurulmasını olurlayarak, anakentlerin daha çok büyümesini önlemeyi amaçlayan kentbilim yöntemi. bkz. özeksizleştirim. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar