establishments and enterprises sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte establishments and enterprises kelimesinin manası:

 1. Kuruluşlar ve işletmeler

establishments and enterprises ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tesisler ve işletmeler: Bk. kuruluşlar ve işletmeler Devamını Oku

 • tesisler ve işletmeler: Bk. kuruluşlar ve işletmeler Devamını Oku

 • micro business enterprises: Çok küçük işletmeler Devamını Oku

 • micro business enterprises: Çok küçük işletmeler Devamını Oku

 • big business enterprises: Büyük işletmeler Devamını Oku

 • medium size business enterprises: Orta boy işletmeler Devamını Oku

 • yazılık tutma zorunluluğu: Tecim ve yapımla uğraşanlarla, tecim ortaklıkları, uğraşıları, tecim ve yapıma ilişkin kamu kuruluşları, dernek, kuruluş ve örgütleri ve vakıflara ilişkin ekonomik işletmeler, bağımsız uğraşı çalışırları ve çiftçilerin ödeyecekleri vergiler saptanılmak üzereyazılık tutma zorunluluğunda olmaları. Devamını Oku

 • kuruluşlar ve işletmeler: Bir yönetim altında birleşen işletmeler. Üretim çeşitleri ve çıkardıkları işler aynı olan kuruluşların bir arada ya da aynı bölgede bulunmaları. Devamını Oku

 • büyük işletmeler: Çalışan sayısı ve işletme sermayesi belli bir büyüklüğün üstünde olup ürettikleri çıktıyla piyasayı ellerinde tutan işletmeler. Avrupa Birliği ölçütlerine göre çalışan sayısı 250 ve yıllık cirosu 50 milyon avronun üstünde olan işletmeler büyük işletme olarak kabul edilmektedir. Devamını Oku

 • kamu iktisadi müessesesi: Ayrı bir tüzel kişiliği sahip ve sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olan ve onlara bağlı işletme veya işletmeler topluluğu. Devamını Oku

 • çok küçük işletmeler: Türkiye mevzuatına göre, çalıştırılan kişi sayısı ondan az ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilânçosu bir milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler. Avrupa Birliği mevzuatına göre, çalıştırılan işçi Devamını Oku

 • education and culture enterprises: EğŸItim ve Kültür KuruluşŸları, Histadrut’un eğŸitim ve kültürle ilgili olan dalı Devamını Oku

 • ajans: Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş. Bir ticari kuruluşu tanıtan, onunla ilgili bilgi aktaran ve bu yolla kazanç sağlayan iş kolu. Devamını Oku

 • iktisadi devlet teşekkülleri: İktisadi alanda kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda etkinlik göstermek ve sermaye birikimine katkıda bulunmak amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan ve sermayesinin tamamı devlete ait olan kuruluşlar. krş. Kamu İktisadi Kuruluşları, Kamu İktisadi Teşekkülleri Devamını Oku

 • mikro işletmeler: Bk. çok küçük işletmeler Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar