eşzaman deprem eğrisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte eşzaman deprem eğrisi kelimesinin manası:

 1. Deprem dalgalarının, yeryüzüne eşit zamanlarda gelmiş oldukları noktaları birbirlerine bağlayan çizgiler.

eşzaman deprem eğrisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • eşdeprem eğrisi: Bir bölgede depremlerin dağılışını ve etkinliğini belirlemek için, belli yöntemlere uyularak hazırlanan haritalarda, eşit yeğinlikteki deprem yerlerini birleştiren çizgiler. Devamını Oku

 • yapı eğrileri: Belli bir katmanın eşit derinlikte olan noktalarını birbirlerine bağlayan ve katmanın herhangi bir doğrultuda durumunu gösteren çizgiler. Devamını Oku

 • eşyer ısı eğrisi: Yerin içinde, eşit sıcaklıktaki noktalan bağlayan çizgiler. Devamını Oku

 • deprem ortası: Deprem dalgalarının yeryüzündeki orta yeri, episantır. Devamını Oku

 • tabansuyu düzeyi eğrileri: Belli bir yüzeyin üstünde ya da altında, eşit düşey uzaklıkta bulunan su tablası noktalarını bağlayan çizgiler. Devamını Oku

 • tabansuyu düzeyi eğrileri: Belli bir yüzeyin üstünde ya da altında, eşit düşey uzaklıkta bulunan su tablası noktalarını bağlayan çizgiler. Devamını Oku

 • eşgenlik eğrisi: Aylık ya da yıllık sıcaklık oynamalarının, eşdeğerde bulunduğu eğrileri birleştiren çizgiler. Devamını Oku

 • eşdeprem: Çeşitli yerlerde aynı şiddette kaydedilen deprem. Devamını Oku

 • eş yükselti eğrisi: Eş yükselti noktaları arasında çizilen çizgilerin oluşturduğu eğri, izohips eğrisi. Devamını Oku

 • eşsıcaklık eğrisi: Sıcaklığın yeryüzünde ya da bir bölgedeki dağılışını göstermek amacıyla düzenlenen haritalarda, eşit sıcaklıktaki yerleri birleştiren iç içe eğrilerden her biri. Devamını Oku

 • eşbasınç eğrisi: Basıncın yeryüzündeki ya da bir yöredeki dağılışını belirlemek amacıyla düzenlenen haritalarda, eşit basınçtaki yerleri birleştiren iç içe eğrilerden her biri. Devamını Oku

 • eşyükselti eğrisi: Yeryüzü biçimlerini göstermek amacıyla çizilen haritalarda, deniz yüzeyinden aynı yükseltide bulunan yerleri birleştiren iç içe eğrilerden her biri. Devamını Oku

 • eşdüzeltim: 1-Yapım işlemlerini kolaylaştırmak için ayrı düzeylerdeki toprak parçalarının, kazarak, toprağı başka yere taşıyarak aynı düzeye getirilmesi işi. 2 – Yeryüzünde bulunan ya da yeryüzüne yakın olan noktaların düşey doğrultudaki uzaklıklarının ölçülmesi işi. Devamını Oku

 • eş sıcak eğrisi: Sıcaklığın yeryüzünde veya bir bölgedeki dağılışını göstermek amacıyla düzenlenen haritalarda, eşit sıcaklıktaki yerleri birleştiren iç içe eğrilerden her biri, izoterm eğrisi. Devamını Oku

 • eşkalınlık eğrileri: Bir katmanın eşit kalınlıkta olan noktalarını birbirine bağlayan eğriler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar