etil asetat sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte etil asetat kelimesinin manası:

 1. Formülü CH3COOC2H5 olan, hoş kokulu, yağları iyi çözen, ester sınıfından bir organik sıvı.

etil asetat ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • stirallil asetat: Formülü C6H5CH(CH3)OOCCH3 olan, gliserin, mineral yağlar ve %70 alkolde çözünen, parfüm yapımında kullanılan çiçek kokulu, renksiz, yanıcı sıvı halde bir ester. α-Metilbenzilasetat. Metil fenilkarbinil asetat. Devamını Oku

 • stirallil asetat: Formülü C6H5CH(CH3)OOCCH3 olan, gliserin, mineral yağlar ve %70 alkolde çözünen, parfüm yapımında kullanılan çiçek kokulu, renksiz, yanıcı sıvı halde bir ester. α-Metilbenzilasetat. Metil fenilkarbinil asetat. Devamını Oku

 • amil asetat: Formülü CH3COOC5H11 olan, ilaç sanayii ve parfümeri haricinde endüstride çözücü olarak kullanılan, renksiz, yanıcı, suda az çözünen sıvı bir madde. Devamını Oku

 • vinil asetat: Formülü CH3COOC=CH2, yoğunluğu 0,9345 g/mL, d.n. 1,1 Devamını Oku

 • metil asetat: Formülü CH3COOCH3 olan renksiz, hoş kokulu bir sıvı. Devamını Oku

 • bütil asetat: Formülü C6H12O2, mol kütlesi 116,2 g olan, k.n. 125 Devamını Oku

 • etil: Organik birleşiklerin birleşimine giren karbon ve hidrojen atomları grubu. Etan’dan türeyen C2H5- grubu. Devamını Oku

 • kobalt asetat: Asetik asidin kimyasal formülü Co(C2H302)2 olan kobalt tuzu ve bunun hidratlaştırılmış formları. Devamını Oku

 • bakır asetat: Formülü Cu(C2H3O2)2H2O olan , yeşil-mavi renkte, suda, alkolde ve eterde çözünen ince toz bir madde. Devamını Oku

 • selüloz asetat: Asit anhidritlerin selülozu etkimesinden elde edilen ester; asetat tabanın temel özdeği. Yaklaşık 60-97 Devamını Oku

 • baryum asetat: Formülü Ba(CH3COO)2, mol kütlesi 393,13 g olan , beyaz prizma yapılı, ısıtılınca bozunan, suda çözünen, sülfat ve kromatların eldesinde kullanılan bir madde. Devamını Oku

 • aluminyum asetat: Formülü Al(CH3COO)3, mol kütlesi 204,1 olan, amorf beyaz toz. –iişi–tılınca parçalanır, suda çözünür. %5’lik çözeltisi antiseptik ve terlemeyi önleyici olarak kullanılır. Devamını Oku

 • kadmiyum asetat: Formülü Cd(OOCCH3)2.3H2O olan, sülfür, selenür ve tellürlerin kimyasal kontrolünde ve porselenlere yanar döner bir parlaklık vermekte kullanılan , suda ve alkolde çözünen, renksiz monoklinik kristaller oluşturan bir madde. Devamını Oku

 • etilen: Yanıcı, renksiz, az kokulu, 0,97 yoğunluğunda karbon ve hidrojen birleşimi. Formülü C2H4 olan, özel kokulu renksiz, yanıcı, olefin sınıfından bir gaz. Devamını Oku

 • etil alkol: Alkol. Çeşitli tahıl, meyve ve köklerindeki karbonhidratların fermantasyonuyla elde edilen, alkollü içkilerin yapısında bulunan, organik çözücü olarak kullanılan, renksiz ve yanıcı kimyasal bileşik. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar