etilendiamin tetra asetik asit edta sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte etilendiamin tetra asetik asit edta kelimesinin manası:

 1. Genellikle dekalsifikasyon ve kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan, metalik iyonları, özellikle kalsiyum iyonlarını yakalayan bir madde.

etilendiamin tetra asetik asit edta ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • etilendiamin tetra asetik asit: Genellikle kalsifikasyonu, kanın pıhtılaşmasını ve gıdalarda acılaşmayı önlemek amacıyla kullanılan, su veya gıdalardaki metal iyonlarını özellikle kalsiyum iyonlarını bağlayan şelat oluşturucu madde, EDTA. Devamını Oku

 • etilendiamin tetra asetik asit: Genellikle kalsifikasyonu, kanın pıhtılaşmasını ve gıdalarda acılaşmayı önlemek amacıyla kullanılan, su veya gıdalardaki metal iyonlarını özellikle kalsiyum iyonlarını bağlayan şelat oluşturucu madde, EDTA. Devamını Oku

 • disodyum EDTA: Formülü C10H14N2Na2O8.2H2O olan, gıda koruyucusu ve kompleksleştirici olarak kullanılan, suda çözünen, beyaz kristal yapıda, etilen diamin tetra asetik asidin disodyum tuzu. Genellikle metallerle olan zehirlenmelerde şelat oluşturmak amacıyla kullanılan madde. Devamını Oku

 • karpit: Genellikle sanayide asetilen gazı çıkarmakta kullanılan, karbonla kalsiyum bileşiği madde (CaC2). Cac2, kalsiyum karbür; suyla bozundurulup asetilen üretilmesinde kullanılan gri renkli katı özdek. Devamını Oku

 • fenidon: Film üzerindeki ışınlanmış gümüş iyonlarını metalik gümüşe indirgeyen geliştirici madde. Devamını Oku

 • asetik asit: Sirkeye tadını ve özelliklerinden birçoğunu veren asit, sirke ruhu. Odunun damıtılmasından elde edilen, hem selüloz asetat yapılmasında hem de saptama banyosunda kullanılan keskin kokulu, aşındırıcı bir sıvı; sirke asidi. Devamını Oku

 • ilaç: Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için, türlü yollardan kullanılan madde, em, deva. Çare, önlem. Devamını Oku

 • etilendiamintetraasetik asit, EDTA: Pek çok katyon ile şelatlar oluşturan, böylece kompleks oluşum titrasyonlarında en çok kullanılan bir reaktif. Devamını Oku

 • decalcification: Dekalsifikasyon, kireçten arındırma, kalsiyumunu çıkarma; (DişŸ HekimliğŸi) dişŸlerdin kalsiyum kaybı Devamını Oku

 • asetik asit tayini: Yem örneğinin kloroform ve alkali bir çözeltiyle özütleme sonuncunda elde edilen özütün çözücüsü uçurulduktan sonra 307 nanometrede absorbansının ölçülmesi ilkesine dayanan, asetik asidin silajlardaki miktarını belirlemede kullanılan bir analiz. Devamını Oku

 • asetik anhidrit: Morfinden eroin elde edilmesinde kullanılan kimyasal madde. Devamını Oku

 • kalsiyum bağlayan protein: Kalsiyum iyonlarını konformasyon değişmesi ile aktive eden ya da faaliyetini durduran herhangi bir protein. Kalsiyum iyonlarını konformasyon değişikliğiyle etkinleştiren veya faaliyetini durduran herhangi bir protein. Devamını Oku

 • elektrolit: Elektroliz işlemiyle çözülen madde. Hücre içi ve dışı sıvısındaki sodyum, potasyum vb. madensel iyonlar. Devamını Oku

 • kalkerli: Birleşiminde kireç taşı bulunan. Kalsiyum karbonat gibi, kalsiyum bileşiklerini özellikle kalsiyum minarellerini, içeren. Devamını Oku

 • magnezyum karbonat: Magnezit ve özellikle kalsiyum ve magnezyum karbonat tuzu olan dolomit biçiminde madde, MgCO3. Yapısında % 29 magnezyum bulunan, absorban, renklendirici ve kozmetik sanayisinde pH ayarlayıcı olarak kullanılan inorganik mineral tuzu. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar